თ. შარაბიძე, მ. ბარბაქაძე

ღერძების, ლილვების, საკისრების და ზამბარების
გრაფიკული გამოსახვა საამწყობო
ნახაზებზე

image-1

უაკ 621:744

ISBN 978-9941-20-276-6

39 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

მოცემულია ზოგადი ცნობები ღერძების, ლილვების, საკისრებისა და ზამბარების შესახებ, მათი გაანგარიშების მეთოდები და ნახაზების შესრულების წესები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და სხვა ტექნიკური პროფილის სპეციალობის სტუდენტებისთვის დამხმარე სახელმძღვანელოდ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები