ქ. ნანობაშვილი, თ. სტურუა, მ. დოლიძე

Web-გვერდების დაპროექტება (HTML)
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 004.43

ISBN 978-9941-20-105-9

173 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

დამხმარე სახელმძღვანელო, HTML ენის ელემენტარული საფუძვლებიდან დაწყებული და რთული პრაქტიკული საკითხებით დამთავრებული, საკითხების ფართო სპექტრს მოიცავს. ასევე, მოყვანილია Web-გვერდების შექმნის მრავალი მაგალითი და შესასრულებლად გამზადებულ პროგრამათა ტექსტები HTML ენის გამოყენებით.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესიული სწავლებისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე, Web-გვერდების შექმნით დაინტერესებული სხვა სპეციალისტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები