ზ. კვინიკაძე, გ. წულეისკირი, მ. ნოზაძე

მეთოდიკური მითითებანი სამოქალაქო შენობის
სართულის გეგმის ნახაზის ასაგებად
AutoCAD-ის გამოყენებით


II რეიტინგული წერა

image-1

უაკ 744.43

ISBN 978-9941-20-339-8

16 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემული მასალა შეესაბამება სამშენებლო ფაკულტეტის საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის კურსით გათვალისწინებულ II რეიტინგულ სამუშაოს, მიზნობრივ დანიშნულებას და შინაარსს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები