გ. ჭელიძე

მანქანათა ნაწილები

image-1

უაკ 621.83

ISBN 978-9941-20-085-4

174 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

შედგენილია მანქანათა ნაწილების იმ ზოგადი მოკლე კურსის მიხედვით, რომელსაც ავტორი კითხულობს ათეული წლების განმავლობაში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების როგორც მექანიკური და სატრანსპორტო სპეციალობის, ისე არამექანიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ასევე სასარგებლო იქნება  საკონსტრუქტორო ბიუროებში მომუშავე კონსტრუქტორთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები