მ. ზუბიაშვილი, ა. მარუაშვილი, გ. კიპაროიძე

მენეჯმენტის საფუძვლები

image-1

უაკ 338.244

ISBN 978-9941-20-005-2

235 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2010


 

განხილულია მენეჯმენტის საფუძვლების ძირითადი საკითხები, მასში მოცემული თემები მოიცავს მენეჯმენტის იმ ძირითად მიმართულებებს, რომლებიც დღეს დამკვიდრებულია მსოფლიოს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში.
განკუთვნილია შესაბამისი სასწავლო კურსის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის, მენეჯერთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ასევე, დამწყები მეწარმეებისათვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც სალექციო კურსის წაკითხვისას, ასევე თვითგანათლებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები