ი. აბულაძე

დაპროგრამება VBA ენაზე

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-082-3

254 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

განხილულია Microsoft Office-ში ჩაშენებული VBA (Visual Basic for Applications) დაპროგრამების ენაზე Windows-დანართების შექმნის საკითხი და დაპროგრამების საშუალებები.
დაწვრილებით არის აღწერილი პროგრამების შექმნა სხვადასხვა სახის ამოცანის ავტომატურად შესასრულებლად Word-ში, Excel-სა და PowerPoint-ში, აგრეთვე სხვადასხვა სპექტრისა და დონის ამოცანები, დაწყებული მარტივი მაკროსიდან რთული მაკროსის შექმნით დამთავრებული.
განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. დიდ დახმარებას გაუწევს დაპროგრამების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს და, საერთოდ, ამ საკითხით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები