თ. შარაბიძე, ლ. ყანჩაველი, ლ. ასათიანი

საინჟინრო გრაფიკა

image-1

უაკ 76:62-5

ISBN 978-9941-20-742-6

111 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგება ორი ნაწილისაგან: პირველ ნაწილში განხილულია დაგეგმილების ძირითადი მეთოდები, ხოლო მეორეში – გეგმილური ხაზვის ნახაზის შედგენა სახაზავი ხელსაწყოების მეშვეობით.
წიგნის ტექნიკურ გაფორმებაში მონაწილეობა მიიღო ასისტენტ პროფესორმა თ. კოკაიამ.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, მართვის სისტემებისა და სხვა ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, რომლების სწავლობენ საინჟინრო გრაფიკის კურსს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები