ვ. კვინტრაძე

ზოგადი ფიზიკა

I ნაწილი

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-20-980-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-981-9 (პირველი ნაწილი)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

წიგნში მოცემული კლასიკური ფიზიკის ძირითადი ცნებები და კანონები სტუდენტებისათვის გასაგები ენითაა დაწერილი.
ფიზიკის დამხმარე სახელმძღვანელოს 1 ნაწილი დაწერილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამშენებლო ფაკულტეტისა და სხვა საინჟინრო სპეციალობის (ფიზიკოსების გარდა) სტუდენტებისათვის მათთვის განკუთვნილი პროგრამის (ორნაწილიანი) შესაბამისად (მექანიკა, მექანიკური რხევები და ტალღები, მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა, ელექტროსტატიკა და მუდმივი დენის კანონები).
დამხმარე სახელმძღვანელოში არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მათთვისაც, ვისაც აინტერესებს ფიზიკა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები