მ. დავითაია

მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია
ძველი სამყარო

წიგნი პირველიimage-1

უაკ 72.03

ISBN 978-9941-20-063-2 (ყველა წიგნი), 978-9941-20-064-9 (პირველი წიგნი)

195 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

წინამდებარე წიგნი „მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია“ - ძველი სამყარო (წიგნი პირველი) წარმოადგენს სახელმძღვანელოების გამოცემათა სერიის ნაწილს, რომელიც მოიცავს მსოფლიო არქიტექტურის ისტორიას. მასში განხილულია ხუროთმოძღვრების ჩასახვის პერიოდი და ამ ეპოქის მნიშვნელოვანი ძეგლები, კერძოდ, პირველყოფილი თემური წყობილების, ძველი ეგვიპტისა და წინა აზიის ქვეყნების არქიტექტურა და სახვითი ხელოვნება. წიგნი გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარული ფაკულტეტების ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები