მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ. გიორგაძე

მცირე ბიზნესი

image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-20-745-7

171 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში გაშუქებულია ბიზნესის ძირითადი და საკვანძო საკითხები. ნაჩვენებია, რომ სპეციალური მეთოდების მეშვეობით დამწყები ბიზნესმენი შეძლებს აირჩიოს იდეა, შეაფასოს ბაზარი, გახდეს კონკურენტუნარიანი, თავისი საქმიანობა გახადოს მომგებიანი.
სპეციალური სავარჯიშოების მეშვეობით სტუდენტი შეადგენს ბიზნესგეგმას, რომელიც დაეხმარება შეამციროს რისკები და შექმნას სტაბილურად მზარდი კომპანია. ბიზნესის კეთება შეუძლია ყველას, უბრალოდ მთავარია მომზადება და შემდეგ უკვე მოქმედება. სწორად დამუშავებული ბიზნესგეგმა, სიჯიუტე და მოთმინება ყველა დამწყებ ბიზნესმენს წარმატებული კომპანიის წარმატებულ მფლობელად აქცევს. განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები