გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, მ. ნოზაძე

AutoCAD 2015-ის ზოგიერთი სიახლე

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-774-7

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია AutoCAD 2015-ის ზოგიერთი სიახლე.
განკუთვნილია სტუ-ის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის, ასევე დაეხმარება აღნიშნული კომპიუტერული პროგრამის უახლესი ვერსიის შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები