მ. დავითაია

მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია

ანტიკური სამყარო. ადრექრისტიანული
და ბიზანტიური პერიოდები

წიგნი მეორე

image-1

უაკ 72.03

ISBN 978-9941-20-063-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-019-1 (მეორე ნაწილი)

304 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

წიგნი არის სახელმძღვანელოების გამოცემათა სერიის ნაწილი, რომელიც მოიცავს მსოფლიო არქიტექტურის ისტორიას. მასში განხილულია ძველი საბერძნეთის, ანტიკური რომის, ადრექრისტიანული და ბიზანტიური ხუროთმოძღვრების პერიოდები და ამ ეპოქის მნიშვნელოვანი ძეგლები, ასევე სახვითი ხელოვნების ნიმუშები.
სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარული ფაკულტეტების ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები