გ. ღვინეფაძე

WEB-დაპროგრამება
JQuery


image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-228-5

41 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

წიგნი წარმოადგენს პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს JavaScript  ენისათვის განკუთვნილი JQuery ბიბლიოთეკის შესაძლებლობების შესასწავლად.
იგი განკუთვნილია ინფორმატიკის 22.02, 22.01 და 0719.08 სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტებისა და ამ საკითხით დაინტერესებული პირებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები