image-1
ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ჯ. ანელი

კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები

უაკ: 546.261+546.171.1

მონოგრაფიაში განხილულია კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიები და მათში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები; მოცემულია მასალათა თვისებები და მათი გაუმჯობესების გზები, მასალათმცოდნეობის საკითხები, შესწავლილია მასალათა აღნაგობა, გარე და შიგა ფაქტორების ზემოქმედება მასალათა თვისებებსა და სტრუქტურულ ცვლილებებზე. მოცემულია მათი გამოყენების სფეროები.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომლების, სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. იგი ასევე საინტერესო იქნება: სამშენებლო, სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობის სპეციალობის მეცნიერებისა და სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
А. ДИДИДЗЕ

РЕЛИКТОВЫЕ АЛКАНЫ И НАФТЕНЫ В НЕФТЯХ ГРУЗИ

უაკ: 665.63

Целью работы являлось изучение индивидуальных насыщенных углеводородов, в основном реликтов, в различных фракциях нефтей месторождений Грузии. Основным методом исследования служила газожидкостная хроматография и хроматомасс-спектрометрия. Определены химические типы грузинских нефтей на основе относительного концентрационного распределения нормальных ( C12-C32) и изопреноидных ( iC14-C32 )  алканов в отбензиненных сырых нефтях (фр. 2000-КК).
Для характеристики нефтей установлен также структурно-групповой состав средней фракции 200-4300С (т.к. „тело нефти“). Приведены результаты изучения индивидуальных насыщенных углеводородов ( C5-C11 ) в легкой фракции НК-2000С. Рассмотрены основные методы их анализа, а также результаты по определению углеводородов ряда адамантана ( C10-C14 )   в нефтях различного химического типа месторождений Самгори-Сартичала (А1), Норио (Б1) и Мирзаани (Б2).
Монография предназначена для магистрантов и докторантов химических специальностей.

 

 

 

image-1
Р.Ш. ВАРСИМАШВИЛИ

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ С ПЕРЕМЕННЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ОТНОШЕНИЕ

უაკ: 621:831

Зубчатые передачи с переменным передаточным отношением.
Р.Ш. Варсимашвили, доктор технических наук, профессор, академик инженерной академий Грузий, Тбилиси, Грузинский технический университет. 2015 г. 601 с.
Посвящаю Мариам и Луке.
Монография посвящена теории, конструирования, производства некруглых зубчатых колес плоских, пространственных зацеплении и передач с переменным углом между осями вращения колес. Рассмотрены новые зубчатые передачи, планетарные, волновые передачи и зубчатые вариаторы. Приведены кинематические схемы зуборезных станков с числовым программным управлением. Рассмотрен расчет на прочность. Изложен опыт изготовления и использования некруглых колес.
Монография окажет помощь преподавателям, научным работникам, конструкторам, докторантам, магистрантам и студентам.

 

 

 

image-1
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

სამეგრელო არქანჯელო ლამბერტისა და კორნელი ბოროზდინის აღწერით

უაკ: 2(02)

არქანჯელო ლამბერტის აღწერით, სამეგრელო, ლევან II დადიანის დროს – XVII საუკუნის 50-იან წლებში, აყვავებული მხარე იყო, ხოლო ბოროზდინის დროს – XIX საუკუნის 50-იან წლებში ჩრდილოკავკასიური ტომების შემოჭრათა შედეგად – ტერიტორიებდაკარგული, რომელმაც, ბოროზდინის ხელშეწყობით, სამთავრო ხელისუფლებაც დაკარგა. ორივე უცხოელი შესანიშნავად აღწერს ამ მდგომარეობას. მათი წიგნების ნაწილობრივ ანალიზს წარმოადგენს ნაშრომი – სამეგრელო არქანჯელო ლამბერტისა და კორნელი ბოროზდინის აღწერით.

 

 

image-1
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

თეორია საქართველოს ეკლესიის პროზელიტიზმის შესახებ (წმიდა სინოდის დადგენილება იურისდიქციის საზღვრებთან დაკავშირებით)

უაკ: 2(02)

მართლმადიდებელი სარწმუნოება ქართველ ხალხსა და საქართველოში მცხოვრებთ უდიდეს მადლსა და ძალას აძლევდა კულტურის, იდენტობისა და სახელმწიფოებრიობის დაცვისას. ქართული საეკლესიო და საისტორიო წყაროების ცნობით, საქართველოს ეკლესია ჩამოყალიბებისთანავე მოიცავდა მთელ ქართველ ერს. ის სარწმუნოებრივად აერთიანებდა საქართველოს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ამიტომაც წერდნენ რუის-ურბნისის კრების წმიდა მამები, რომ ანდრია პირველწოდებულმა იქადაგა ყოველსა ქვეყანასა საქართველოისასა და წმიდა ნინომ მოაქცია ყოველი სავსება ყოველთა ქართველთა ნათესავისა. ეს მთელი ერის მიერ შესისხლხორცებული ცნება დაირღვა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებისა და ათეიზმის გაბატონების შემდეგ. ათეისტურ ეპოქაში ჩამოყალიბდა ახალი ქართული ისტორიოგრაფია, რომელიც ამტკიცებს, რომ დაარსების შემდეგ ქართული ეკლესია თითქოს პროზელიტური ბუნების იყო, მოიცავდა მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს მცხეთის რეგიონს, თითქოს ის IX-X სს-ში შეიჭრა დასავლეთ საქართველოში, გააუქმა იქ კონსტანტინოპოლის იურისდიქცია, ასევე, თითქოს მან კახეთში გააუქმა ალბანეთის საეკლესიო იურისდიქცია, ხოლო სამხრეთ საქართველოში-სომხური ეკლესიისა. ეს სიცრუე ამჟამადაც ვრცელდება. სწორედ ამ საკითხის რკვევას ეძღვნება ეს წიგნი.

 

 

image-1
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

კირიონ I დიდი კათალიკოსი ყოველი ივერიისა (VI-VII სს.)

უაკ: 2(02)

განსაკუთრებულია კირიონ I-ის დამსახურება ქართველი ერისა და ეკლესიის წინაშე. მისი ღვაწლი რომ არა, ქართველი ერის ერთი ნაწილი არმენიზაციის ჭაობში გაქრებოდა ისევე, როგორც გაქრა და დავიწყებას მიეცა ალბანელი ერი, მის მიმართ განხორციელებული სომხური საეკლესიო პროზელიტიზმის შედეგად, რასაც კარგად აღწერს მოვსეს კალანკატუაცი.
კირიონ I-მა კათალიკოსმა არმენიზაციის გზაზე შემდგარ ქართველებს გუგარქში აღუდგინა ქართულენოვანი ლიტურგია, და უფრო მეტიც, მან დაიწყო პროცესი სომხურ-ქართული ეკლესიების ურთიერთდაშორებისა, რამაც, როგორც ითქვა, ასიმილაციისაგან იხსნა ქართველი ერის ერთი ნაწილი. მისმა თავდადებამ საოცარი შედეგი გამოიღო საქართველოს გარეთაც, გამოაფხიზლა იმჟამად არმენიად წოდებულ ვრცელ ქვეყანაში (კერძოდ, ბასიანში, ვანანდში, კარინში, ბაგრევანდში, სამხრეთ ტაოში და სხვა) მცხოვრები მკვიდრი ქართველობა, ამის შედეგად მათ თავი დააღწიეს არმენიზაციის პროცესს, სრულად აღიდგინეს თავიანთი ქართული ეროვნული იდენტობა და VIII–X საუკუნეებში დაუბრუნდნენ ქართული ეკლესიის წიაღს.
მიტროპოლიტ ანანიას ამ წიგნში გამოყენებულია უკვე გამოქვეყნებული მასალის ნაწილი მისივე სხვა ნაშრომებიდან. წიგნი განკუთვნილია ისტორიით დაინტერესებულთათვის.

 

 

image-1
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

გურამ გრიგოლია ეგრის-ლაზიკის შესახებ (კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს იურისდიქციის საზღვრების კვლევისათვის)

უაკ: 2(02)

საქართველოს ეკლესიის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანია იმის კვლევა, არსებობდა თუ არა დასავლეთ საქართველოში ბერძნული კათედრები IV-V საუკუნიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ეკლესია დაარსდა და ატოკეფალია მიიღო.
იყო თუ არა დასავლეთ საქართველო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში ავტოკეფალიის მოპოვების შემდეგ? ამ კითხვას ჯერ კიდევ რუის-ურბნისის საეკლესიო კრებამ გასცა პასუხი, რომ დასავლეთ საქართველო მუდამ ქართული ეკლესიის იურისდიქციაში იყო, რაც შეეხება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საეპისკოპოსოთა სიაში (ნოტიციებში) ნახსენებ ლაზიკის საეპისკოპოსოებს, ისინი მდებარეობდნენ ქართველთა ისტორიულ ქვეყანაში – ქალდეაში, რომელსაც ამჟამად ლაზისტანს უწოდებენ, ტრაპეზუნტის ოლქში. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალზე მნიშვნელოვანია პროფ. გ. გრიგოლიას კვლევები, რომელნიც ეთანადება რუის-ურბნისის კრებისა და წმ. სინოდის 2012 წლის 5 ივლისის დადგენილებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.

 

 

image-1
თ. ქუთათელაძე

საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე

უაკ: 624:721.011.8

წიგნში განხილულია თბილისის შესახებ ისტორიული და საარქივო წყაროები ანტიკური პერიოდიდან XX საუკუნის ოციან წლებამდე, აგრეთვე XIX–XX საუკუნეების მიჯნაზე თბილისში არსებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა და მათი ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა.
აღწერილია რიგა-ბაქო-თბილისის მოდერნის სტილის ნაგებობები, მათი სადარბაზოების ინტერიერები და ფერწერა. აღსანიშნავია, რომ ყოველ მათგანში იგრძნობა ადგილობრივი ტრადიციებისა და კულტურის გავლენა როგორც შენობების არქიტექტურაზე, ისე მათი სადარბაზოების ინტერიერებსა და ფერწერაზე. ძველი თბილისის შენობების შიგა საზოგადოებრივი სივრცეების, სადარბაზოების მოწყობის, გაფორმების და მოხატულობის პრინციპების განსაზღვრა, თანამედროვე შენობების ანალოგიურ სივრცეებთან მათი შედარება.
განხილულია მოდერნის სტილის საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერები, მათი მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა.
ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შექმნილია როგორც საცხოვრებელი, ისე საზოგადოებრივი შენობების ნუსხა და თბილისში მათი განლაგების რუკა.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი განათლების სამშენებლო და არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ამ დარგით დაინტერესებული მკითხველებისა და რესტავრატორებისათვის.

 

 

 

image-1
Т. КОХРЕИДЗЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С БЕСКОНТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

უაკ: 621.373.1

В монографии на основе комплексных исследований электромагнитных и электромеханических процессов в управляемых электромеханических системах с бесконтактными двигателями постоянного тока (УЭМСБДПТ) с асинхронным вращением ротора осуществлены теоретическое обобщение и решение крупной научной проблемы, заключающейся в обосновании принципов построения схем УЭМСБДПТ с асинхронным вращением ротора, разработка методик расчета и анализ электромагнитных и электромеханических процессов; синтезирована структурная схема управления без датчика скорости и с датчиком скорости, что позволило реализовать УЭМСБДПТ с асинхронным вращением ротора с транзисторным, тиристорным и криотронным коммутаторами, обладающими высокими техническими показателями и имеющими важное народнохозяйственное значение.
Разработаны новые рациональные законы и устройство для управления электромеханическими системами с бесконтактным двигателем постоянного тока, в котором в качестве параметров управления выбраны: абсолютное скольжение двигателя  и напряжение в звене постоянного тока  . Реализация таких законов управления позволяет создание по существу нового класса УЭМСБДПТ с заранее заданными статическими характеристиками и динамическими свойствами.
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области электротехники, электроники, электроэнергетики, транспорта, а также для широкого круга читателей-интеллектуалов.