გ. ღვინეფაძე

WEB-დაპროგრამება
HTML 5


image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-227-8

67 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია WEB - გვერდებისა და საიტების შესაქმნელად გამიზნული ბაზისური საშუალების  HTML ენის ბოლო ვერსია - HTML 5, ასევე, - WEB - დაპროგრამებასთან დაკავშირებული სხვა სიახლეებიც, მათ შორის ინტერნეტის განვითარების მიმართულებანი.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებულ სხვა პირთათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები