შრომები. N4(530), 2023

 

 
15.56 ლ

 
შრომები. N3(529), 2023

 

 
13.28 ლ

 
ანალიზური ქიმია

 
ლ. ბერიშვილი, მ. ცინცაძე

 
23.30 ლ

 
შრომები. N1(527), 2023

 

 
8.95 ლ

 
შრომები. N2(528), 2023

 

 
7.07 ლ

 
LECTURES ON STRENGHT OF MATERIALS. General part

 
JUMBER NIZHARADZE

 
4.86 ლ

 
სამთო პროცესების კონტროლისა და მართვის საშუალებები. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად

 
რ. ენაგელი, მ. ონიანი, ო. რჩეულიშვილი

 
4.78 ლ

 
მოსავლის აღების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები. I ნაწილი

 
ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე

 
9.78 ლ

 
ამოცანების და სავარჯიშოების კრებული საინჟინრო ფიზიკაში

 
თ. ეთერაშვილი

 
3.25 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N1(741), 2023

 

 
6.61 ლ
circulation
sold out

 
APPLIED BIOPHYSICS

 
P. Kervalishvili

 
23.53 ლ

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2(31-32), 2022

 

 
13.21 ლ

 
შრომები. N4(526), 2022

 

 
9.41 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3(740), 2022

 

 
9.69 ლ

 
რიცხვითი ანალიზის საწყისები

 
თ. ჯანგველაძე

 
21.46 ლ

 
შრომის უსაფრთხოება გეოდეზიური და საკადასტრო სამუშაოების შესრულების დროს

 
თ. კუნჭულია, ო. ლანჩავა, მზ. ქიტოშვილი

 
7.33 ლ

 
ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი ტექნიკურ მექანიკაში ENGLISH-GEORGIAN EXPLANATORY DICTIONARY IN TECHNICAL MECHANICS

 
დ. თავხელიძე

 
11.47 ლ

 
მიწის ადმინისტრირება და მიწათსარგებლობის მონიტორინგი

 
პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

 
14.70 ლ

 
რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება სეისმურ ზემოქმედებაზე ერთმასიანი რხევადი სისტემის საანგარიშო მოდელით

 
ლ. ავალიშვილი, ნ. შარაშენიძე

 
1.80 ლ
circulation
sold out

 
თეორიული მექანიკის კურსი (სტატიკა, კინემატიკა)

 
ლ. ჯიქიძე

 
18.50 ლ
circulation
sold out