ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

 
ა. საყვარელიძე

 
11.00 ლ

 
სურსათის ქიმია (რჩეული თავები)

 
ჰ. დ. ბელიტცი, ვ. გროში, პ. შიბერლე. მთარგმნ.: გ. ქვარცხავა, ვ. უგრეხელიძე

 
37.85 ლ

 
შრომები, N2(520), 2021

 

 
15.10 ლ

 
შრომები. N1(519), 2021

 

 
12.75 ლ

 
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N7, 2017

 

 
10.15 ლ

 
ქართული რეფერატული ჟურნალი. N17(29), 2017

 

 
19.15 ლ

 
ЖУРНАЛ . ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

 
Р. Гиоргобиани

 
0.75 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3(732), 2019

 

 
5.40 ლ
circulation
sold out

 
მეთოდური მითითებები პრაქტიკუმისათვის ჰიდრავლიკის ზოგად კურსში

 
მ. თოფურია, ა. გოგოლაძე, ა. სურმავა

 
2.30 ლ
circulation
sold out

 
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ზოგად ჰიდრავლიკაში. მეორე შევსებული გამოცემა

 
მ. თოფურია, ა. გოგოლაძე, ა. სურმავა

 
3.40 ლ
circulation
sold out

 
МЕТОД АДДИТИВНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕЗВОДНЫХ СИЛИКАТОВ

 
А. Саруханишвили, Вл. Горделадзе, Д. Эристави, А. Гогишвили

 
14.75 ლ

 
დრენაჟის პრაქტიკუმი

 
ო. ხარაიშვილი, ი. კეჩხოშვილი

 
2.30 ლ

 
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი

 
გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი, გ. გუგულაშვილი

 
7.70 ლ

 
ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების გეოლოგიური საფუძვლები

 
ნ. ჯიქია, ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა

 
7.00 ლ

 
სვეტიცხოველი. N2, 2019

 

 
5.00 ლ

 
სვეტიცხოველი. N1, 2019

 

 
5.15 ლ

 
შრომები. N3(517), 2020

 

 
6.70 ლ

 
შრომები. N2(516), 2020

 

 
6.90 ლ

 
შრომები. N1(515), 2020

 

 
9.20 ლ

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2(27-28), 2019

 

 
8.95 ლ