მასალების ჭრით დამუშავება ლაბორატორიული სამუშაოები

 
რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე, მ. თალაკვაძე, ვ. ნადარაია

 
7.30 ლ

 
არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები

 
თ. წივწივაძე, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე

 
17.10 ლ

 
ჰიდრომეტრია

 
რ. დიაკონიძე

 
25.55 ლ

 
ზოგადი ქიმიის რჩეული თავები | ატომებისა და მოლეკულების აღნაგობა, ქიმიური ბმა. I ნაწილი

 
გ. ქვარცხავა, მ. გვერდწითელი

 
1.85 ლ

 
სამელიორაციო სატუმბი სადგურები | სახელმძღვანელო საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად

 
ლ. კლიმიაშვილი, †ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

 
5.70 ლ

 
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ელემენტების გაანგარიშება. მეთოდიკური მითითებები

 
ლ. ბალანჩივაძე, ნ. ნაკვეთაური, ლ. ნარდაია

 
3.35 ლ

 
რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები

 
ბ. მაისურაძე, ქ. წერეთელი

 
13.70 ლ

 
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური ქარხნების მოწყობილობა და დაპროექტების საფუძვლები

 
†ი. ბუჩუკური, ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი

 
11.65 ლ

 
მართვის საფუძვლები სპეციალურ სამსახურებში

 
დ. სუჯაშვილი

 
2.00 ლ

 
კალაპოტური პროცესების რეგულირების საინჟინრო გადაწყვეტის მეთოდები

 
დ. გუბელაძე

 
9.20 ლ

 
თეორიული მექანიკის კურსი || დინამიკა

 
ტ. კვიციანი

 
7.50 ლ

 
ფეროშენადნობები

 
ზ. სიმონგულაშვილი, ნ. წერეთელი

 
12.50 ლ

 
მანგანუმის სამთო-მეტალურგიული გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიები

 
ნ. წერეთელი

 
19.40 ლ

 
მიკროპროცესორული სისტემები. II ნაწილი. მიკროპროცესორული სისტემების დაპროექტება

 
ო. ქართველიშვილი, ს. ხოშტარია

 
8.50 ლ

 
სოციალური ეკონომიკა (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები) N4

 

 
11.90 ლ

 
სოციალური ეკონომიკა (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები) N1

 

 
14.00 ლ

 
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N10, 2019

 

 
6.65 ლ

 
შრომები. N2(512), 2019

 

 
10.10 ლ

 
შრომები. N1(511), 2019

 

 
8.50 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N2(731), 2019

 

 
6.00 ლ
circulation
sold out