ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია

 
დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე

 
8.60 ლ
circulation
sold out

 
გრუნტების მექანიკა - მეთოდიკური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

 
ი. მშვიდობაძე

 
5.55 ლ

 
არქიტექტურული კრიტიკა - არქიტექტურული კვლევის მეთოდოლოგია

 
მ. დავითაია, მ. ძიძიგური

 
5.10 ლ
circulation
sold out

 
ცხოველური ნედლეულისგან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგია. მეთოდიკური მითითებები სემინარულ-პრაქტიკული მეცადინეობისთვის

 
გ. გოგოლი

 
5.10 ლ
circulation
sold out

 
სამშენებლო კონსტრუქციების მდგომარეობის კვლევა

 
დ. გურგენიძე, რ. იმედაძე, გ. მეტრეველი, თ. მაღრაძე

 
15.60 ლ
circulation
sold out

 
გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

 
†ი. ლომიძე, გრ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი, თ. კიზირია

 
22.80 ლ
circulation
sold out

 
ფრთებიანი ტუმბოები

 
†ი. ლომიძე, †ნ. ქუთათელაძე, გრ. ხელიძე, დ. ნამგალაძე, ლ. შატაკიშვილი

 
21.30 ლ

 
ცვლადი დენის ასინქრონული ძრავების სიხშირული მართვა

 
გ. შაველაშვილი

 
7.40 ლ

 
ინვესტიციების მართვა და მისი სრულყოფის მექანიზმები

 
ე. ბარათაშვილი, ა. აბრალავა, მ. მარიდაშვილი

 
14.20 ლ

 
მიწის ადმინისტრირება

 
გ. ბუცხრიკიძე, პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

 
8.75 ლ
circulation
sold out

 
ქართული დემოკრატიის თავისებურებანი

 
ლ. ამილახვარი

 
4.70 ლ

 
ცხოველთა მოვლა-მოშენების ტრადიციები საქართველოში

 
ჯ. სვანიძე, ლ. თორთლაძე

 
5.00 ლ

 
კულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა

 
თ. დარსაველიძე

 
13.80 ლ

 
საქართველოში უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების ბიზნესის განვითარების ასპექტები

 
მ. თოფჩიშვილი

 
6.10 ლ

 
ტექნიკური სისტემების ავტომატური მართვა მექანიკის ინჟინერიაში

 
გ. ბაღდავაძე

 
1.75 ლ

 
ავტომატური რეგულირებისა და მართვის თეორიის საფუძვლები მექანიკის ინჟინერიაში

 
გ. ბაღდავაძე, თ. მჭედლიშვილი, ზ. მჭედლიშვილი

 
4.50 ლ

 
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა

 
დ. ბაქრაძე

 
3.85 ლ

 
თანამედროვე კომფორტულ ფერმებში თხის მოშენება და პროდუქტების წარმოება

 
ვ. ღლიღვაშვილი, გ. ღლიღვაშვილი

 
4.90 ლ
circulation
sold out

 
საქართველოს სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილი

 
ჯ. გახოკიძე, ზ. მელქაძე, გ. თოდრია

 
11.40 ლ

 
ვაგონების ტექნიკური მომსახურება და მიმდინარე შეკეთება

 
რ. მორჩილაძე, ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი

 
3.85 ლ