შრომები. N4(502), 2016

 

 
5.90 ლ

 
შრომები. N3(501), 2016

 

 
5.30 ლ

 
შრომები. N2(500), 2016

 

 
3.85 ლ

 
სვეტიცხოველი. N2, 2017

 
სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი

 
5.75 ლ

 
სვეტიცხოველი. N1, 2017

 
სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი

 
4.10 ლ

 
სამარკშეიდერო საქმე

 
ი. ერქომაიშვილი

 
4.20 ლ

 
ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები (დიფერენცირებად მრავალსახეობათა ლოკალური გეომეტრია) II ტომი

 
თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი

 
8.36 ლ

 
საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესახებ გამოცემული წიგნების, დაცული დისერტაციებისა და გამოქვეყნებული სტატიების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია

 
შემდგენელი - ხ. წიკლაური

 
8.00 ლ

 
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები

 
თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი

 
14.50 ლ
circulation
sold out

 
ტუმბოები და სამელიორაციო სატუმბი სადგურები

 
ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

 
4.90 ლ

 
ფიზიკური ქიმია - საგამოცდო ტესტების კრებული

 
ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვლ. გორდელაძე, მ. წეროძე, ლ. ებანოიძე

 
1.65 ლ

 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ. Первая часть

 
Т. Бацикадзе, Д. Нижарадзе

 
5.55 ლ

 
КРАТКИЙ КУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ЧАСТЬ I

 
Н. Наморадзе

 
2.10 ლ

 
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია

 
ზ. ეზუგბაია, ი. ქვარაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე

 
18.60 ლ
circulation
sold out

 
ინტერიერის დაპროექტება

 
თ. ჩიგოგიძე

 
9.70 ლ
circulation
sold out

 
სამეცნიერო-ტექნიკური ტექსტების ინგლისური ენიდან თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლები

 
ს.ა. ხომენკო, ე.ე. ცვეტკოვა, ი.მ. ბასოვეცი

 
8.40 ლ

 
მოსავლის ამღები მანქანები

 
ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე, ვ. მირუაშვილი

 
2.55 ლ

 
საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე

 
თ. ქუთათელაძე

 
9.90 ლ

 
დისკრეტული მათემატიკა

 
ლ. მძინარიშვილი, ნ. კაჭახიძე, დ. უგულავა, ნ. ხომერიკი

 
4.85 ლ

 
ავტომატიზებული ელექტროამძრავი

 
ჯ. დოჭვირი

 
1.85 ლ