ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი

 
დ. ბიბილეიშვილი, ქ. მახაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი

 
3.55 ლ

 
შერჩევისა და გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები მენეჯმენტში. I ნაწილი

 
ა. ფრანგიშვილი, თ. ცაბაძე, თ. წამალაშვილი

 
2.80 ლ

 
სალექციო კურსი არაორგანულ ქიმიაში (დემონსტრირებით)

 
ჟ. პეტრიაშვილი

 
6.80 ლ

 
ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა. ლექციების კურსი

 
ჰ. კუპრაშვილი

 
4.50 ლ

 
ჰიდროენერგეტიკის ჰიდროლოგიური საფუძვლები

 
გ. ხელიძე, ბ. უკლება

 
2.50 ლ

 
ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ოპტიკა და ატომის ფიზიკა) III ნაწილი

 
ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, გ. კუკულაძე, ლ. მაცაბერიძე, ლ. ჩახვაშვილი, თ. ჩიჩუა, მ. წულუკიძე

 
1.95 ლ

 
წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემები

 
ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური

 
3.95 ლ

 
ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები

 
ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი

 
5.20 ლ

 
მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზის საფუძვლები

 
ნ. ბუჩუკური

 
5.15 ლ

 
ფიზიკური მასალათმცოდნეობა

 
თ. ეთერაშვილი

 
3.35 ლ
circulation
sold out

 
ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ისტორია

 
მ. კაპანაძე

 
5.35 ლ

 
მასათა გეომეტრია

 
გ. ბაღათურია

 
1.00 ლ

 
სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების პოლიმერების ინჟინერინგი

 
ნ. ქებაძე, რ. ქაცარავა

 
2.90 ლ

 
ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები

 
ა. დუნდუა

 
6.90 ლ

 
მიკროპროცესორული სისტემები - მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

 
ო. ქართველიშვილი, ც. ხოშტარია, ს. ხოშტარია

 
3.00 ლ

 
საინჟინრო გრაფიკის სპეციალური კურსი

 
ა. შავგულიძე, ლ. ასათიანი

 
2.40 ლ

 
ლითონის კონსტრუქციები - ლაბორატორიული სამუშაოები

 
თ. მელქაძე, ო. ტყეშელაშვილი, ო. ხაზარაძე, კ. იაშვილი

 
1.60 ლ

 
ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და პროგნოზირება

 
გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანაშვილი, შ. ანდღულაძე

 
3.50 ლ

 
საქართველოს სანახელავო ქვები

 
გ. მაღალაშვილი, ი. ახვლედიანი

 
1.00 ლ

 
ინტერკულტურული კომუნიკაცია ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში

 
ი. ცინცაძე

 
6.40 ლ