მჭრელი იარაღების წარმოების ტექნოლოგია

 
ვ. მენთეშაშვილი

 
2.20 ლ

 
ფიზიკური ქიმია. საგამოცდო ტესტების კრებული

 
ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვლ. გორდელაძე, მ. წეროძე, ლ. ებანოიძე

 
1.65 ლ

 
Иберия в процессе христианизации (I-IV вв.)

 
Л. Матешвили

 
3.30 ლ

 
საგანგებო სიტუაციების მართვა

 
თ. მელქაძე

 
8.70 ლ

 
სამკურნალო-კოსმეტიკური საშუალებები

 
ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე

 
5.95 ლ
circulation
sold out

 
შრომის ჰიგიენა მრეწველობის ცალკეულ დარგებსა და საწარმოებში (შრომის კერძო ჰიგიენა)

 
ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია

 
5.90 ლ

 
საწვავ-საზეთი მასალები საზღვაო ტრანსპორტზე

 
თ. გელაშვილი, ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, გ. არჩვაძე

 
4.85 ლ

 
C++ დაპროგრამების ენა

 
ზ. წვერაიძე, ი. აბულაძე

 
1.10 ლ

 
ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი

 
დ. ბიბილეიშვილი, ქ. მახაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი

 
3.55 ლ

 
შერჩევისა და გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები მენეჯმენტში. I ნაწილი

 
ა. ფრანგიშვილი, თ. ცაბაძე, თ. წამალაშვილი

 
2.80 ლ

 
სალექციო კურსი არაორგანულ ქიმიაში (დემონსტრირებით)

 
ჟ. პეტრიაშვილი

 
6.80 ლ

 
ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა. ლექციების კურსი

 
ჰ. კუპრაშვილი

 
4.50 ლ

 
ჰიდროენერგეტიკის ჰიდროლოგიური საფუძვლები

 
გ. ხელიძე, ბ. უკლება

 
2.50 ლ

 
ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ოპტიკა და ატომის ფიზიკა) III ნაწილი

 
ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, გ. კუკულაძე, ლ. მაცაბერიძე, ლ. ჩახვაშვილი, თ. ჩიჩუა, მ. წულუკიძე

 
1.95 ლ

 
წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემები

 
ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური

 
3.95 ლ

 
ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები

 
ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი

 
5.20 ლ

 
მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზის საფუძვლები

 
ნ. ბუჩუკური

 
5.15 ლ

 
ფიზიკური მასალათმცოდნეობა

 
თ. ეთერაშვილი

 
3.35 ლ

 
ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ისტორია

 
მ. კაპანაძე

 
5.35 ლ

 
მასათა გეომეტრია

 
გ. ბაღათურია

 
1.00 ლ