სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორები

 

 
3.95 ლ

 
პარალელი. N10, 2018

 

 
12.50 ლ

 
მსოფლიო და გენდერი

 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

 
11.05 ლ

 
შრომები. N4(510), 2018

 

 
15.65 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ბიოქიმია. ლაბორატორიული სამუშაოები. ცილები, ამინომჟავები, ვიტამინები, ფერმენტები, ნახშირწყლები, ჰორმონები, ნუკლეინის მჟავები

 
გ. ტყემალაძე

 
4.05 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ბიოქიმია. თეორია და ტესტური ამოცანები

 
გ. ტყემალაძე

 
7.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
BOOK OF ABSTRACTS - DYNAMICS AND RECENT TRENDS OF VARY INDUSTRIES IN EU AND GEORGIA: ICTS ADOPTION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

 
5.40 ლ

 
საქართველო ინფორმატიზაციის სათავეებთან

 
ი. გორგიძე, ნ. იაშვილი, თ. კაიშაური, თ. ლომინაძე, ქ. მახაშვილი, მ. მეძმარიაშვილი, ხ. უნგიაძე, მ. ხართიშვილი

 
16.55 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მასალათა გამძლეობა - ლაბორატორიული პრაქტიკუმის ანგარიშის ჟ უ რ ნ ა ლ ი

 
რ. გიორგობიანი

 
0.80 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ლაბორატორიული სამუშაოები არაორგანულ ქიმიაში

 
ქ. მახაშვილი

 
2.75 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ი. ვეკუა, ა. გორგიძე 110

 
დ. გურგენიძე, დ. გორგიძე

 
3.45 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 1(727), 2018

 

 
5.35 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2(728), 2018

 

 
8.55 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3 (729), 2018

 

 
8.40 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2 (25-26), 2018

 

 
10.50 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ქართული რეფერატული ჟურნალი. N18(30), 2017

 

 
9.30 ლ

 
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპლუატაცია

 
ი. მშვიდობაძე

 
9.10 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
КРАТКИЙ КУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ЧАСТЬ II

 
Н. НАМОРАДЗЕ

 
3.70 ლ

 
მიწის მმართველობა

 
პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

 
6.43 ლ

 
არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N 8, 9, 2018

 
სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი

 
10.85 ლ