ლაბორატორიული სამუშაოები არაორგანულ ქიმიაში

 
ქ. მახაშვილი

 
2.75 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ი. ვეკუა, ა. გორგიძე 110

 
დ. გურგენიძე, დ. გორგიძე

 
3.45 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 1(727), 2018

 

 
5.35 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2(728), 2018

 

 
8.55 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3 (729), 2018

 

 
8.40 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2 (25-26), 2018

 

 
10.50 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ქართული რეფერატული ჟურნალი. N18(30), 2017

 

 
9.30 ლ

 
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპლუატაცია

 
ი. მშვიდობაძე

 
9.10 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
КРАТКИЙ КУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ЧАСТЬ II

 
Н. НАМОРАДЗЕ

 
3.70 ლ

 
მიწის მმართველობა

 
პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

 
6.43 ლ

 
არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N 8, 9, 2018

 
სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი

 
10.85 ლ

 
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია

 
დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე

 
8.60 ლ

 
გრუნტების მექანიკა - მეთოდიკური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

 
ი. მშვიდობაძე

 
5.55 ლ

 
არქიტექტურული კრიტიკა - არქიტექტურული კვლევის მეთოდოლოგია

 
მ. დავითაია, მ. ძიძიგური

 
5.10 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ცხოველური ნედლეულისგან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგია. მეთოდიკური მითითებები სემინარულ-პრაქტიკული მეცადინეობისთვის

 
გ. გოგოლი

 
5.10 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
სამშენებლო კონსტრუქციების მდგომარეობის კვლევა

 
დ. გურგენიძე, რ. იმედაძე, გ. მეტრეველი, თ. მაღრაძე

 
15.60 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

 
†ი. ლომიძე, გრ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი, თ. კიზირია

 
22.80 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ფრთებიანი ტუმბოები

 
†ი. ლომიძე, †ნ. ქუთათელაძე, გრ. ხელიძე, დ. ნამგალაძე, ლ. შატაკიშვილი

 
21.30 ლ

 
ცვლადი დენის ასინქრონული ძრავების სიხშირული მართვა

 
გ. შაველაშვილი

 
7.40 ლ

 
ინვესტიციების მართვა და მისი სრულყოფის მექანიზმები

 
ე. ბარათაშვილი, ა. აბრალავა, მ. მარიდაშვილი

 
14.20 ლ