სამთო ავტომატიკის საფუძვლები

 
რ. ენაგელი, მ. ონიანი

 
2.10 ლ

 
ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები - ფრაქტალები (III ტომი)

 
თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ა. ტრუსკინოვსკი

 
3.60 ლ

 
სამრეწველო მიკრობიოლოგია

 
ი. ბაზღაძე

 
5.35 ლ

 
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები

 
ს. ნემსაძე ნ. ბერაძე, ვ. კუციავა, პ. ჯოხაძე

 
2.00 ლ