2020

13 სახელმძღვანელ​ო;
28 დამხმარე სახელმძღვანელო;

8

მონოგრაფია;

29 სალექციო კონსპექტი;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
18

წინა წლებში რედაქტირებული და 2020 წელს დაბეჭდილი სასწავლო და სანეცნიერო ლიტერატურა;

5

სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი და საკონფერენციო მასალა;

49

სხვადასხვა დასახელების შიგა საუნივერსიტეტო მოხმარების ფერადი ბლანკი, სემინარის პროგრამა, მანიშნებელი ტრაფარეტი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი, აბონიმენტი - 32579 ეგზ.;

1200

რედაქტირებული საუნივერსიტეტო ბრძანება-დებულება.

 

 

2019

37 სახელმძღვანელ​ო;
53 დამხმარე სახელმძღვანელო;

4

მონოგრაფია;

27 სალექციო კონსპექტი;
2 ლექსიკონი;

2

ცნობარი;
1 ბიბლიოგრაფიული წიგნი;
10

სამუშაო რვეული;

1

კატალოგი;

4

სტუ-ის შრომათა კრებული;

9

წინა წლებში რედაქტირებული და 2019 წელს დაბეჭდილი სასწავლო და სანეცნიერო ლიტერატურა;

24

სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი და საკონფერენციო მასალა;

48

სხვადასხვა დასახელების შიგა საუნივერსიტეტო მოხმარების ფერადი ბლანკი, სემინარის პროგრამა, მანიშნებელი ტრაფარეტი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი, აბონიმენტი - 29820 ეგზ.;

305000

სტუ-ის ფუნდამენტური ბიბლიოთეკისათვის საჭირო მასალები (წიგნის მოთხოვნის ბარათი,  ავთრატი, ჯიბაკი, ფორმულარი, საკატალოგო ბარათი);

5572

რედაქტირებული საუნივერსიტეტო ბრძანება-დებულება.

 

 

2018

30 სახელმძღვანელ​ო;
91 დამხმარე სახელმძღვანელო;

10

მონოგრაფია;

338 სალექციო კონსპექტი;
1 ლექსიკონი;

4

სტუ-ის შრომათა კრებული;
18 წინა წლებში რედაქტირებული და 2018 წელს დაბეჭდილი სასწავლო და სანეცნიერო ლიტერატურა;
13

სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი და საკონფერენციო მასალა;

21

სხვადასხვა დასახელების შიგა საუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი - 425901 ეგზ.;

36

სტუდენტის მოწმობა;

4251

რედაქტირებული საუნივერსიტეტო ბრძანება-დებულება.

 

 

2017

71 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
85 დამხმარე სახელმძღვანელო;

36

მონოგრაფია;

4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
25 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი და საკონფერენციო მასალა;

154418

სხვადასხვა დასახელების შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი;
570  სტუდენტის მოწმობა;
4212 რედაქტირებული საუნივერსიტეტო ბრძანება-დებულება.


 

2016

27

დასახელების სახელმძღვანელო;                                                                                                                       

41

დამხმარე სახელმძღვანელო;

13

მონოგრაფია;

4

სტუ-ის შრომათა კრებული;

22

სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;

26901

სხვადასხვა დასახელების შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი;

2777

სტუდენტის მოწმობა.

 


2015

24 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
52 დამხმარე სახელმძღვანელო;
12 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
30 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
78 სხვადასხვა დასახელების შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი;
705 სტუდენტის მოწმობა.

 

2014

60 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
49 დამხმარე სახელმძღვანელო;
18 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
25 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
27 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
35 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები;
4786 სტუდენტის მოწმობა.

 

2013

82 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
126 დამხმარე სახელმძღვანელო;
30 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
25 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
10 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
13 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები;
255 სტუდენტის მოწმობა.

 

2012

21 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
48 დამხმარე სახელმძღვანელო;
11 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
31 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
10 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
37 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები.

 

2011

47 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
54 დამხმარე სახელმძღვანელო;
11 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
15 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
25 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
23 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები.