2017

71 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
85 დამხმარე სახელმძღვანელო;

36

მონოგრაფია;

4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
25 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი და საკონფერენციო მასალა;

154418

სხვადასხვა დასახელების შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი;
570  სტუდენტის მოწმობა;
4212 რედაქტირებული საუნივერსიტეტო ბრძანება-დებულება.

 

2016

27

დასახელების სახელმძღვანელო;                                                                                                                       

41

დამხმარე სახელმძღვანელო;

13

მონოგრაფია;

4

სტუ-ის შრომათა კრებული;

22

სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;

26901

სხვადასხვა დასახელების შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი;

2777

სტუდენტის მოწმობა.

 


2015

24 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
52 დამხმარე სახელმძღვანელო;
12 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
30 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
78 სხვადასხვა დასახელების შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკი, საპატიო დიპლომი, საშვი, საარჩევნო ბიულეტენი;
705 სტუდენტის მოწმობა.

 

2014

60 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
49 დამხმარე სახელმძღვანელო;
18 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
25 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
27 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
35 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები;
4786 სტუდენტის მოწმობა.

 

2013

82 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
126 დამხმარე სახელმძღვანელო;
30 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
25 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
10 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
13 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები;
255 სტუდენტის მოწმობა.

 

2012

21 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
48 დამხმარე სახელმძღვანელო;
11 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
31 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
10 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
37 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები.

 

2011

47 დასახელების სახელმძღვანელ​ო;
54 დამხმარე სახელმძღვანელო;
11 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
15 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი;
25 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
23 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები.