ა. ფრანგიშვილი - წევრი
ლ. ღოღელიანი - მთ. რედაქტორი
ლ. კლიმიაშვილი - მთ. რედაქტორის მოადგილე
ა. მოწონელიძე - წევრი
პ. კერვალიშვილი - წევრი
ზ. დანელია - წევრი
ი. ქადარია - წევრი
თ. გველესიანი - წევრი
ზ. მეგრელიშვილი - წევრი
ნ. კოდუა - წევრი
შ. გაგოშიძე - წევრი
ზ. გედენიძე - წევრი
გ. სოსელია - წევრი
ვ. ნაჭყებია - წევრი
ნ. ნაცვლიშვილი - წევრი
მ. გრძელიშვილი - წევრი
შ. მესტვირიშვილი - წევრი
ო. ფურცელაძე - წევრი
პ. გიორგაძე - წევრი
დ. გურგენიძე - წევრი
ზ. ზალიკაშვილი - წევრი
მ. ნაცვლიშვილი - პასუხისმგებელი მდივანი
ნ. ბახტაძე - წევრი
მ. კანდელაკი - წევრი
ალ. გრიგოლიშვილი - წევრი
არდით მანი - წევრი
რამეშ კანვარი - წევრი
ემი კალეიტა - წევრი
სტივენ ფრიმენი - წევრი
როი გუ - წევრი