ქ. ქოქრაშვილი - თავმჯდომარე
ვ. ხრუსტალი - თავმჯდომარის მოადგილე
ა. ბრანტი - წევრი
ჯ. გაბელია - წევრი
ი. გაბისონია - წევრი
ზ. გაბისონია - წევრი
ჯ. გახოკიძე - წევრი
მ. კარტოზია - წევრი
ე. ლამიხი - წევრი
ნ. ნიორაძე - წევრი
ზ. როგავა - წევრი
ზ. რუხაძე - წევრი
თ. შომერუსი - წევრი
ზ. ძლიერიშვილი - წევრი
ჯ. ხეცურიანი - წევრი
ქ. ჯინჭარაძე - წევრი