ტუმბოები და სამელიორაციო სატუმბი სადგურები

 
ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

 
4.90 ლ

 
ფიზიკური ქიმია - საგამოცდო ტესტების კრებული

 
ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვლ. გორდელაძე, მ. წეროძე, ლ. ებანოიძე

 
1.65 ლ

 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ. Первая часть

 
Т. Бацикадзе, Д. Нижарадзе

 
5.55 ლ

 
КРАТКИЙ КУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ЧАСТЬ I

 
Н. Наморадзе

 
2.10 ლ

 
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია

 
ზ. ეზუგბაია, ი. ქვარაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე

 
18.60 ლ
Тираж
продан

 
ინტერიერის დაპროექტება

 
თ. ჩიგოგიძე

 
9.70 ლ
Тираж
продан

 
სამეცნიერო-ტექნიკური ტექსტების ინგლისური ენიდან თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლები

 
ს.ა. ხომენკო, ე.ე. ცვეტკოვა, ი.მ. ბასოვეცი

 
8.40 ლ

 
მოსავლის ამღები მანქანები

 
ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე, ვ. მირუაშვილი

 
2.55 ლ

 
საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე

 
თ. ქუთათელაძე

 
9.90 ლ

 
დისკრეტული მათემატიკა

 
ლ. მძინარიშვილი, ნ. კაჭახიძე, დ. უგულავა, ნ. ხომერიკი

 
4.85 ლ

 
ავტომატიზებული ელექტროამძრავი

 
ჯ. დოჭვირი

 
1.85 ლ

 
ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას გამრეცხი და ცემენტის ხსნარების დამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიები

 
გ. ვარშალომიძე

 
26.45 ლ

 
ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია ქალაქის თანამედროვე სტრუქტურაში. მეთოდური მითითებები. ავლაბრის უბნის რეაბილიტაცია, მთაწმინდის უბნის რეკონსტრუქცია საკურსო პროექტების მოცემულობა

 
თ. მახარაშვილი, გ. შაიშმელაშვილი

 
2.30 ლ

 
მთის სოფელი 600 მცხოვრებზე (120 ოჯახი). მეთოდური მითითებები და საკურსო პროექტის მოცემულობა

 
თ. მახარაშვილი

 
2.40 ლ

 
ოპერაციული სისტემა LINUX დამწყებთათვის

 
მ. ხართიშვილი, ი. ეპიტაშვილი

 
3.15 ლ
Тираж
продан

 
ელექტრომაგნეტიზმი (მეორე გადამუშავებული გამოცემა)

 
შ. ნემსაძე

 
4.80 ლ

 
ლაბორატორიულ და ექსპერტულ სამუშაოთა ტექნიკა

 
მ. წვერავა, მ. კუკულაძე

 
6.90 ლ

 
მასალების ჭრით დამუშავება. პრაქტიკული სამუშაოები

 
რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე, მ. შვანგირაძე

 
3.80 ლ

 
ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში

 
თ. შარაშენიძე

 
6.50 ლ

 
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა

 
ლ. ჩხეიძე

 
9.10 ლ
Тираж
продан