ფიზიკური მასალათმცოდნეობა

 
თ. ეთერაშვილი

 
3.35 ლ
Тираж
продан

 
ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ისტორია

 
მ. კაპანაძე

 
5.35 ლ

 
მასათა გეომეტრია

 
გ. ბაღათურია

 
1.00 ლ

 
სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების პოლიმერების ინჟინერინგი

 
ნ. ქებაძე, რ. ქაცარავა

 
2.90 ლ

 
ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები

 
ა. დუნდუა

 
6.90 ლ

 
მიკროპროცესორული სისტემები - მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

 
ო. ქართველიშვილი, ც. ხოშტარია, ს. ხოშტარია

 
3.00 ლ

 
საინჟინრო გრაფიკის სპეციალური კურსი

 
ა. შავგულიძე, ლ. ასათიანი

 
2.40 ლ

 
ლითონის კონსტრუქციები - ლაბორატორიული სამუშაოები

 
თ. მელქაძე, ო. ტყეშელაშვილი, ო. ხაზარაძე, კ. იაშვილი

 
1.60 ლ

 
ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და პროგნოზირება

 
გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანაშვილი, შ. ანდღულაძე

 
3.50 ლ

 
საქართველოს სანახელავო ქვები

 
გ. მაღალაშვილი, ი. ახვლედიანი

 
1.00 ლ

 
ინტერკულტურული კომუნიკაცია ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში

 
ი. ცინცაძე

 
6.40 ლ

 
ბიოორგანული ქიმიის განმარტებითი ლექსიკონი

 
გ. ტყემალაძე

 
7.30 ლ

 
ლანდშაფტის არქიტექტურა ფორმირება და განვითარების რეტროსპექტივა

 
თ. მახარაშვილი

 
5.40 ლ

 
ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკა

 
ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე

 
2.50 ლ

 
იურიდიული განათლება და სამართალშემოქმედება

 
ი. ბაჩიაშვილი

 
1.30 ლ

 
აზერბაიჯანულ-ქართულ-ინგლისური სასაუბრო

 
მ. გიულმამედოვი, მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე

 
3.80 ლ
Тираж
продан

 
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი სამრეწველო ობიექტების მონიტორინგში

 
დ. ერისთავი, მ. მამულაშვილი, ე. მაცაბერიძე

 
1.35 ლ

 
გათბობა

 
მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი

 
4.90 ლ

 
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში - ლექციების კურსი

 
ჰ. კუპრაშვილი

 
2.95 ლ

 
თეორიული ფიზიკური ქიმია

 
დ. ბიბილეიშვილი, ნ.ორმოცაძე

 
6.70 ლ
Тираж
продан