ლაბორატორიული პრაქტიკუმი სამრეწველო ობიექტების მონიტორინგში

 
დ. ერისთავი, მ. მამულაშვილი, ე. მაცაბერიძე

 
1.35 ლ

 
გათბობა

 
მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი

 
4.90 ლ

 
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში - ლექციების კურსი

 
ჰ. კუპრაშვილი

 
2.95 ლ

 
თეორიული ფიზიკური ქიმია

 
დ. ბიბილეიშვილი, ნ.ორმოცაძე

 
6.70 ლ

 
ზედაპირების თანაკვეთა ტექნიკური დეტალების ნახაზებზე (ამოცანათა კრებული მეთოდური მითითებებით)

 
მ. დემეტრაშვილი, მ. ძიძიგური

 
1.85 ლ

 
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი - ბუნებრივი ობიექტების მონიტორი

 
დ. ერისთავი, მ. მამულაშვილი, ე. მაცაბერიძე

 
2.85 ლ

 
რკინიგზის გამყოფი პუნქტები

 
გ. თელია, ზ. მესხიძე, ბ. დიდებაშვილი, კ. შარვაშიძე

 
3.00 ლ

 
სამთო ავტომატიკის საფუძვლები

 
რ. ენაგელი, მ. ონიანი

 
2.10 ლ

 
ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები - ფრაქტალები (III ტომი)

 
თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ა. ტრუსკინოვსკი

 
3.60 ლ

 
სამრეწველო მიკრობიოლოგია

 
ი. ბაზღაძე

 
5.35 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები

 
ს. ნემსაძე ნ. ბერაძე, ვ. კუციავა, პ. ჯოხაძე

 
2.00 ლ