საქართველოს სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილი

 
ჯ. გახოკიძე, ზ. მელქაძე, გ. თოდრია

 
11.40 ლ

 
ვაგონების ტექნიკური მომსახურება და მიმდინარე შეკეთება

 
რ. მორჩილაძე, ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი

 
3.85 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 3(726), 2017

 

 
7.05 ლ

 
შრომები. N3(509), 2018

 

 
15.05 ლ
Тираж
продан

 
ქართული რეფერატული ჟურნალი. N16(28), 2017

 

 
5.55 ლ

 
შრომები. N2(508), 2018

 

 
10.40 ლ

 
შრომები. N1(507), 2018

 

 
8.30 ლ

 
შრომები. N4(506), 2017

 

 
10.75 ლ

 
შრომები. N3(505), 2017

 

 
4.25 ლ

 
შრომები. N2(504), 2017

 

 
6.30 ლ

 
შრომები. N1(503), 2017

 

 
5.90 ლ

 
შრომები. N4(502), 2016

 

 
5.90 ლ

 
შრომები. N3(501), 2016

 

 
5.30 ლ

 
შრომები. N2(500), 2016

 

 
3.85 ლ

 
სვეტიცხოველი. N2, 2017

 
სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი

 
5.75 ლ

 
სვეტიცხოველი. N1, 2017

 
სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი

 
4.10 ლ

 
სამარკშეიდერო საქმე

 
ი. ერქომაიშვილი

 
4.20 ლ

 
ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები (დიფერენცირებად მრავალსახეობათა ლოკალური გეომეტრია) II ტომი

 
თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი

 
8.36 ლ

 
საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესახებ გამოცემული წიგნების, დაცული დისერტაციებისა და გამოქვეყნებული სტატიების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია

 
შემდგენელი - ხ. წიკლაური

 
8.00 ლ

 
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები

 
თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი

 
14.50 ლ