საქართველოში უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების ბიზნესის განვითარების ასპექტები

 
მ. თოფჩიშვილი

 
6.10 ლ

 
ტექნიკური სისტემების ავტომატური მართვა მექანიკის ინჟინერიაში

 
გ. ბაღდავაძე

 
1.75 ლ

 
ავტომატური რეგულირებისა და მართვის თეორიის საფუძვლები მექანიკის ინჟინერიაში

 
გ. ბაღდავაძე, თ. მჭედლიშვილი, ზ. მჭედლიშვილი

 
4.50 ლ

 
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა

 
დ. ბაქრაძე

 
3.85 ლ

 
თანამედროვე კომფორტულ ფერმებში თხის მოშენება და პროდუქტების წარმოება

 
ვ. ღლიღვაშვილი, გ. ღლიღვაშვილი

 
4.90 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
საქართველოს სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილი

 
ჯ. გახოკიძე, ზ. მელქაძე, გ. თოდრია

 
11.40 ლ

 
ვაგონების ტექნიკური მომსახურება და მიმდინარე შეკეთება

 
რ. მორჩილაძე, ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი

 
3.85 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 3(726), 2017

 

 
7.05 ლ

 
შრომები. N3(509), 2018

 

 
15.05 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ქართული რეფერატული ჟურნალი. N16(28), 2017

 

 
5.55 ლ

 
შრომები. N2(508), 2018

 

 
10.40 ლ

 
შრომები. N1(507), 2018

 

 
8.30 ლ

 
შრომები. N4(506), 2017

 

 
10.75 ლ

 
შრომები. N3(505), 2017

 

 
4.25 ლ

 
შრომები. N2(504), 2017

 

 
6.30 ლ

 
შრომები. N1(503), 2017

 

 
5.90 ლ

 
შრომები. N4(502), 2016

 

 
5.90 ლ

 
შრომები. N3(501), 2016

 

 
5.30 ლ

 
შრომები. N2(500), 2016

 

 
3.85 ლ

 
სვეტიცხოველი. N2, 2017

 
სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი

 
5.75 ლ