ფეროშენადნობები

 
ზ. სიმონგულაშვილი, ნ. წერეთელი

 
12.50 ლ

 
მანგანუმის სამთო-მეტალურგიული გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიები

 
ნ. წერეთელი

 
19.40 ლ

 
მიკროპროცესორული სისტემები. II ნაწილი. მიკროპროცესორული სისტემების დაპროექტება

 
ო. ქართველიშვილი, ს. ხოშტარია

 
8.50 ლ

 
სოციალური ეკონომიკა (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები) N4

 

 
11.90 ლ

 
სოციალური ეკონომიკა (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები) N1

 

 
14.00 ლ

 
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N10, 2019

 

 
6.65 ლ

 
შრომები. N2(512), 2019

 

 
10.10 ლ

 
შრომები. N1(511), 2019

 

 
8.50 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N2(731), 2019

 

 
6.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
თეორიული მექანიკა. მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის

 
დ. გორგიძე, ლ. ჯიქიძე, ზ. ციცქიშვილი, მ. ლოსაბერიძე, ლ. ქვარცხავა

 
8.55 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
რელიგიის ისტორია

 
დეკანოზი ვახტანგი (კვიჟინაძე)

 
8.50 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ნიადაგების ეროზიის პროგნოზირება სარწყავ მიწათმოქმედებაში

 
ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი

 
8.70 ლ

 
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (მოკლე კურსი მაგისტრანტებისათვის)

 
ლ. ავალიშვილი

 
3.45 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ზოგადი ქიმია (ლაბორატორიული პრაქტიკუმი)

 
ქ. მახაშვილი

 
5.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
კვლევის მეთოდების საფუძვლები საჯარო მმართველობის ამოცანებში

 
გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია, შ. დოღონაძე, გ. იაშვილი, თ. იაშვილი

 
17.70 ლ

 
დინამიკური ტუმბოების კონსტრუქციის შესწავლა და გამოცდა (ლაბორატორიული სამუშაოების ჟურნალი)

 
შემდგენლები: ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

 
1.80 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N1(730), 2019

 

 
8.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
თემიდა. N11(13), 2018

 
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

 
7.90 ლ

 
სვეტიცხოველი. N1, 2018

 
სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი

 
27.80 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2(23-24), 2017

 

 
5.00 ლ