თეორიული მექანიკა. მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის

 
დ. გორგიძე, ლ. ჯიქიძე, ზ. ციცქიშვილი, მ. ლოსაბერიძე, ლ. ქვარცხავა

 
8.55 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
რელიგიის ისტორია

 
დეკანოზი ვახტანგი (კვიჟინაძე)

 
8.50 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ნიადაგების ეროზიის პროგნოზირება სარწყავ მიწათმოქმედებაში

 
ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი

 
8.70 ლ

 
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (მოკლე კურსი მაგისტრანტებისათვის)

 
ლ. ავალიშვილი

 
3.45 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ზოგადი ქიმია (ლაბორატორიული პრაქტიკუმი)

 
ქ. მახაშვილი

 
5.00 ლ

 
კვლევის მეთოდების საფუძვლები საჯარო მმართველობის ამოცანებში

 
გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია, შ. დოღონაძე, გ. იაშვილი, თ. იაშვილი

 
17.70 ლ

 
დინამიკური ტუმბოების კონსტრუქციის შესწავლა და გამოცდა (ლაბორატორიული სამუშაოების ჟურნალი)

 
შემდგენლები: ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

 
1.80 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N1(730), 2019

 

 
8.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
თემიდა. N11(13), 2018

 
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

 
7.90 ლ

 
სვეტიცხოველი. N1, 2018

 
სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი

 
27.80 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2(23-24), 2017

 

 
5.00 ლ

 
სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორები

 

 
3.95 ლ

 
პარალელი. N10, 2018

 

 
12.50 ლ

 
მსოფლიო და გენდერი

 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

 
11.05 ლ

 
შრომები. N4(510), 2018

 

 
15.65 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ბიოქიმია. ლაბორატორიული სამუშაოები. ცილები, ამინომჟავები, ვიტამინები, ფერმენტები, ნახშირწყლები, ჰორმონები, ნუკლეინის მჟავები

 
გ. ტყემალაძე

 
4.05 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ბიოქიმია. თეორია და ტესტური ამოცანები

 
გ. ტყემალაძე

 
7.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
BOOK OF ABSTRACTS - DYNAMICS AND RECENT TRENDS OF VARY INDUSTRIES IN EU AND GEORGIA: ICTS ADOPTION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

 
5.40 ლ

 
საქართველო ინფორმატიზაციის სათავეებთან

 
ი. გორგიძე, ნ. იაშვილი, თ. კაიშაური, თ. ლომინაძე, ქ. მახაშვილი, მ. მეძმარიაშვილი, ხ. უნგიაძე, მ. ხართიშვილი

 
16.55 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მასალათა გამძლეობა - ლაბორატორიული პრაქტიკუმის ანგარიშის ჟ უ რ ნ ა ლ ი

 
რ. გიორგობიანი

 
0.80 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია