საქართველოს ისტორია და კულტურა

 
ხ. თოდაძე, მ. მესხია, მ. ქუთათელაძე

 
4.70 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
არაორგანული სინთეზი

 
თ. წივწივაძე

 
1.70 ლ

 
შენობების საინჟინრო აღჭურვა - შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება. მეთოდიკური მითითებები საკურსო და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

 
მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

 
3.90 ლ

 
დასახლებული ადგილების წყალმომარაგება და წყალარინება. მეთოდიკური მითითებები საკურსო და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

 
მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

 
2.25 ლ

 
მინისა და კერამიკის ზოგადი ტექნოლოგია

 
მ. კაპანაძე

 
8.80 ლ

 
შრომები. N4(514), 2019

 

 
12.90 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
შრომები. N3(513), 2019

 

 
13.20 ლ

 
JOURNAL OF LABORATORY WORK ON THE STRENGTH OF MATERIALS

 
R. Giorgobiani, J. Nizharadze

 
2.75 ლ

 
ნახშირმამდიდრებელი ფაბრიკების ტექნოლოგიური დაპროექტება

 
ზ. არაბიძე, ა. აბშილავა

 
3.20 ლ

 
მასალების ჭრით დამუშავება ლაბორატორიული სამუშაოები

 
რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე, მ. თალაკვაძე, ვ. ნადარაია

 
7.30 ლ

 
არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები

 
თ. წივწივაძე, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე

 
17.10 ლ

 
ჰიდრომეტრია

 
რ. დიაკონიძე

 
25.55 ლ

 
ზოგადი ქიმიის რჩეული თავები | ატომებისა და მოლეკულების აღნაგობა, ქიმიური ბმა. I ნაწილი

 
გ. ქვარცხავა, მ. გვერდწითელი

 
1.85 ლ

 
სამელიორაციო სატუმბი სადგურები | სახელმძღვანელო საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად

 
ლ. კლიმიაშვილი, †ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

 
5.70 ლ

 
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ელემენტების გაანგარიშება. მეთოდიკური მითითებები

 
ლ. ბალანჩივაძე, ნ. ნაკვეთაური, ლ. ნარდაია

 
3.35 ლ

 
რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები

 
ბ. მაისურაძე, ქ. წერეთელი

 
13.70 ლ

 
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური ქარხნების მოწყობილობა და დაპროექტების საფუძვლები

 
†ი. ბუჩუკური, ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი

 
11.65 ლ

 
მართვის საფუძვლები სპეციალურ სამსახურებში

 
დ. სუჯაშვილი

 
2.00 ლ

 
კალაპოტური პროცესების რეგულირების საინჟინრო გადაწყვეტის მეთოდები

 
დ. გუბელაძე

 
9.20 ლ

 
თეორიული მექანიკის კურსი || დინამიკა

 
ტ. კვიციანი

 
7.50 ლ