გამოყენებითი მექანიკა - 2 - მექანიზმებისა და მანქანების თეორია და მანქანათა ნაწილები 7.20

 
დ. თავხელიძე, ომ. თედორაძე

 
7.20 ლ

 
საისტორიო ვერტიკალები. N47-48, 2021

 

 
12.60 ლ

 
ელექტრული წრედების ანალიზი. I ნაწილი

 
ს. ნემსაძე

 
9.20 ლ

 
ელექტრული წრედების ანალიზი. I ნაწილი

 
ს. ნემსაძე

 
9.20 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N2(734), 2020

 

 
5.80 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N1(733), 2020

 

 
5.80 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ეკონომიკის ამოცანების გადაწყვეტის მაგალითები Visual Basic for Microsoft Excel-ზე

 
ე. ქრისტესიაშვილი, ზ. ისააკიანი

 
3.55 ლ

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. I часть

 
Т. Бацикадзе, Дж. Нижарадзе

 
5.75 ლ

 
შრომები. N4(518), 2020

 

 
9.30 ლ

 
წრფივი ალგებრა მაგალითებსა და ამოცანებში

 
დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, გ. ბერიკელაშვილი

 
7.95 ლ

 
ანალიზური ქიმია. თვისებითი ანალიზი

 
ი. შათირიშვილი, მ. კილაძე

 
7.45 ლ

 
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

 
ა. საყვარელიძე

 
11.00 ლ

 
სურსათის ქიმია (რჩეული თავები)

 
ჰ. დ. ბელიტცი, ვ. გროში, პ. შიბერლე. მთარგმნ.: გ. ქვარცხავა, ვ. უგრეხელიძე

 
37.85 ლ

 
შრომები, N2(520), 2021

 

 
15.10 ლ

 
შრომები. N1(519), 2021

 

 
12.75 ლ

 
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N7, 2017

 

 
10.15 ლ

 
ქართული რეფერატული ჟურნალი. N17(29), 2017

 

 
19.15 ლ

 
ЖУРНАЛ . ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

 
Р. Гиоргобиани

 
0.75 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3(732), 2019

 

 
5.40 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეთოდური მითითებები პრაქტიკუმისათვის ჰიდრავლიკის ზოგად კურსში

 
მ. თოფურია, ა. გოგოლაძე, ა. სურმავა

 
2.30 ლ