N1 (741), 2023 - [PDF]

ინფორმატიკა


ნ. ჩხაიძე, თ. ჩუბინიშვილი, ე. მისაბიშვილი, ე. პავლოვიჩი. რუხი ლიტერატურა, როგორც სამეცნიერო და ტექნიკური ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყარო ................................................................................7

ფიზიკა


ზ. ჯაბუა, ა. გიგინეიშვილი, ი. ტაბატაძე. ტერბიუმის მონოტელურიდის ნანოფირების ტექნოლოგია და მათი ზოგიერთი ელექტროფიზიკური და მექანიკური თვისება .............................................................................11

 

ეკოლოგია


მ. ჩალაძე, ო. ტყემალაძე, თ. ჩხატარაშვილი, თ. ჩალაძე. კლიმატის ცვლილება არ არის მითი - ეს რეალობაა! ...............................................17

 

ფიზიკური გეოგრაფია


რ. ხაზარაძე, ე. სალუქვაძე. აღმოსავლეთ კავკასიონის უღელტეხილების მნიშვნელობა სამთო ტურიზმის განვითარებისათვის .............................22

 

ენერგეტიკა


გ. ღუდუმიძე. ქარის ელექტროენერგიის გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება და მისი ამაღლების გზები საქართველოში ...............................34

 

სამთო ტექნოლოგია


თ. გურული. ჭიათურის მანგანუმის შერეული მადნების დახასიათება..48


ვ. ხვედელიძე. საქართველოში არსებული მოსაპირკეთებელი ქვების დამუშავების დღევანდელი მდგომარეობა და პერსპექტივები .................53


ი. გუჯაბიძე, ვ. ხვედელიძე. მოსაპირკეთებელი ქვების საბადოების დამუშავების სისტემები და სალიეთის გამარმარილოებული კირქვის საბადოს თანამედროვე მეთოდებით დამუშავების ანალიზი .................59

 

ქიმია


ზ. გოგბერაშვილი, მ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, ნ. გეგეშიძე. ზოგიერთი 3D-ლითონის შერეულლიგანდიანი (აზელაინმჟავას დიჰიდრაზიდი, 2-ამინო-6-მეთილპირიდინი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა .....................................................................................................64

ვ. ჯიქიძე, თ. ცინცაძე, პ. იავიჩი. საქართველოს მინერალური და ბუნებრივი რესურსების საფუძველზე თანამედროვე თხევადი კოსმეტიკური საშუალებების რეცეპტურის შემუშავება და კვლევა .....69

ნ. გელოვანი, ი. გველესიანი, ლ. ლომაია, მ. ჯინჭარაძე, ი. გოდერძიშვილი, ლ. თარგამაძე. ლურჯი მოცვის (Vaccinium uliginosum) და ქაცვის (Hippophae) მწიფე ნაყოფების სპირტ-წყალხსნარით დამუშავების შემდეგ დარჩენილი მასის კვლევა ანტიოქსიდანტურ აქტიურობაზე .................77

 

ახალი ტექნოლოგიები


გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი, თ. ისაკაძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი. ხილისა და ბოსტნეულისაგან ახალი ჯემის მიღების შესაძლებლობა ...........................................................................................85

 

სამშენებლო მექანიკა


ვ. ბერუაშვილი. გარსული კონსტრუქცების ტოპოლოოგიის

ოპტიმიზაცია .............................................................................................91

 

რკინიგზის ტრანსპორტი


ბ. დიდებაშვილი, ტ. კოტრიკაძე, გ. კვანტალიანი, ლ. ლომსაძე, კ. შარვაშიძე, მ. ჩალაძე. საპორტო სადგურებისა და სარაიონო პარკების ურთიერთგანლაგებისა და სიმძლავრეების განსაზღვრა ......................96

 

მედიცინა


ი. ცომაია, ნ. გელოვანი, ნ. ტაბატაძე, ა. ჩიქოვანი. ფარმაცია ადამიანის ჯანმრთელობის სამსახურში ....................................................................102

 

საერთაშორისო ურთიერთობები


თ. ყურაშვილი. აშშ-ის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებთან ....................................................107