სარძეო პროდუქტიულობა და საკვებწარმოება

 
ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ფარცხალაშვილი, ი. სარჯველაძე, თ. კაჭარავა

 
12.75 ლ

 
სასწავლო ქეისები ბიზნესის ეთიკასა და მენეჯმენტში

 
ა. ასათიანი

 
4.10 ლ

 
ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვის ტექნიკა

 
ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშენიძე

 
9.00 ლ

 
საისტორიო ვერტიკალები. N49-50, 2022

 

 
33.60 ლ

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2 (29-30), 2021

 

 
8.50 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3(737), 2021

 

 
6.30 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N1 (738), 2022

 

 
6.90 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
შრომები. N4(522), 2021

 

 
11.35 ლ

 
შრომები. N1(523), 2022

 

 
14.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
შრომები. N2(524), 2022

 

 
13.20 ლ

 
წიაღისეულის მოპოვების პროცესების ავტომატიზაცია

 
რ. ენაგელი, მ. ონიანი

 
5.70 ლ

 
კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია

 
ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ჯ. ანელი, გ. ტაბატაძე, მ. ბალახაშვილი

 
17.80 ლ

 
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია

 
მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

 
1.85 ლ

 
სვეტიცხოველი. N1, 2020

 

 
4.00 ლ

 
სვეტიცხოველი. N1, 2021

 

 
6.75 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N1(735), 2021

 

 
6.75 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N2(736), 2021

 

 
4.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
შრომები. N3(521), 2021

 

 
6.50 ლ

 
გამოყენებითი მექანიკა - 2 - მექანიზმებისა და მანქანების თეორია და მანქანათა ნაწილები 7.20

 
დ. თავხელიძე, ომ. თედორაძე

 
7.20 ლ

 
საისტორიო ვერტიკალები. N47-48, 2021

 

 
12.60 ლ