დრენაჟის პრაქტიკუმი

 
ო. ხარაიშვილი, ი. კეჩხოშვილი

 
2.30 ლ

 
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი

 
გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი, გ. გუგულაშვილი

 
7.70 ლ

 
ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების გეოლოგიური საფუძვლები

 
ნ. ჯიქია, ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა

 
7.00 ლ

 
სვეტიცხოველი. N2, 2019

 

 
5.00 ლ

 
სვეტიცხოველი. N1, 2019

 

 
5.15 ლ

 
შრომები. N3(517), 2020

 

 
6.70 ლ

 
შრომები. N2(516), 2020

 

 
6.90 ლ

 
შრომები. N1(515), 2020

 

 
9.20 ლ

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2(27-28), 2019

 

 
8.95 ლ

 
არქიტექტურა და ქალაქთმშენებლობა. N11

 

 
5.40 ლ

 
ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები

 
†ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი

 
5.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
საარქივო მასალებისა და საბიბლიოთეკო ფონდების რესტავრაცია-კონსერვაცია

 
თ. გაგნიძე, †თ. სახოკია

 
3.15 ლ

 
ძვირფასი ქვები და კეთილშობილი ლითონები

 
ნ. ფოფორაძე, ხ. გაჩეჩილაძე, ს. გველესიანი, ო. სესკურია

 
8.90 ლ

 
პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები

 
ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი

 
11.30 ლ

 
პორტები და საპორტო ნაგებობები. I ნაწილი

 
ა. საყვარელიძე

 
6.50 ლ

 
ეკოლოგიური ეთიკა და მეცხოველეობის წინაშე მდგარი პრობლემები

 
ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ფირცხალაიშვილი, გ. ღლიღვაშვილი

 
6.90 ლ

 
ბლოკური კოდები

 
ა. ფრანგიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი

 
16.30 ლ

 
კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების ტექნოლოგია

 
გ. გაფრინდაშვილი

 
8.40 ლ

 
ფოლადის ელექტრომეტალურგია

 
ო. მიქაძე

 
6.60 ლ

 
მომსახურების სფეროს მენეჯმენტი

 
თ. იაშვილი, ე. ბარათაშვილი, გ. იაშვილი, შ. დოღონაძე

 
8.40 ლ