არქიტექტურა და ქალაქთმშენებლობა. N11

 

 
5.40 ლ

 
ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები

 
†ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი

 
5.00 ლ

 
საარქივო მასალებისა და საბიბლიოთეკო ფონდების რესტავრაცია-კონსერვაცია

 
თ. გაგნიძე, †თ. სახოკია

 
3.15 ლ

 
ძვირფასი ქვები და კეთილშობილი ლითონები

 
ნ. ფოფორაძე, ხ. გაჩეჩილაძე, ს. გველესიანი, ო. სესკურია

 
8.90 ლ

 
პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები

 
ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი

 
11.30 ლ

 
პორტები და საპორტო ნაგებობები. I ნაწილი

 
ა. საყვარელიძე

 
6.50 ლ

 
ეკოლოგიური ეთიკა და მეცხოველეობის წინაშე მდგარი პრობლემები

 
ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ფირცხალაიშვილი, გ. ღლიღვაშვილი

 
6.90 ლ

 
ბლოკური კოდები

 
ა. ფრანგიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი

 
16.30 ლ

 
კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების ტექნოლოგია

 
გ. გაფრინდაშვილი

 
8.40 ლ

 
ფოლადის ელექტრომეტალურგია

 
ო. მიქაძე

 
6.60 ლ

 
მომსახურების სფეროს მენეჯმენტი

 
თ. იაშვილი, ე. ბარათაშვილი, გ. იაშვილი, შ. დოღონაძე

 
8.40 ლ

 
საქართველოს ისტორია და კულტურა

 
ხ. თოდაძე, მ. მესხია, მ. ქუთათელაძე

 
4.70 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
არაორგანული სინთეზი

 
თ. წივწივაძე

 
1.70 ლ

 
შენობების საინჟინრო აღჭურვა - შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება. მეთოდიკური მითითებები საკურსო და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

 
მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

 
3.90 ლ

 
დასახლებული ადგილების წყალმომარაგება და წყალარინება. მეთოდიკური მითითებები საკურსო და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

 
მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

 
2.25 ლ

 
მინისა და კერამიკის ზოგადი ტექნოლოგია

 
მ. კაპანაძე

 
8.80 ლ

 
შრომები. N4(514), 2019

 

 
12.90 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
შრომები. N3(513), 2019

 

 
13.20 ლ

 
JOURNAL OF LABORATORY WORK ON THE STRENGTH OF MATERIALS

 
R. Giorgobiani, J. Nizharadze

 
2.75 ლ

 
ნახშირმამდიდრებელი ფაბრიკების ტექნოლოგიური დაპროექტება

 
ზ. არაბიძე, ა. აბშილავა

 
3.20 ლ