მოსავლის ამღები მანქანები

 
ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე, ვ. მირუაშვილი

 
2.55 ლ

 
საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე

 
თ. ქუთათელაძე

 
9.90 ლ

 
დისკრეტული მათემატიკა

 
ლ. მძინარიშვილი, ნ. კაჭახიძე, დ. უგულავა, ნ. ხომერიკი

 
4.85 ლ

 
ავტომატიზებული ელექტროამძრავი

 
ჯ. დოჭვირი

 
1.85 ლ

 
ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას გამრეცხი და ცემენტის ხსნარების დამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიები

 
გ. ვარშალომიძე

 
26.45 ლ

 
ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია ქალაქის თანამედროვე სტრუქტურაში. მეთოდური მითითებები. ავლაბრის უბნის რეაბილიტაცია, მთაწმინდის უბნის რეკონსტრუქცია საკურსო პროექტების მოცემულობა

 
თ. მახარაშვილი, გ. შაიშმელაშვილი

 
2.30 ლ

 
მთის სოფელი 600 მცხოვრებზე (120 ოჯახი). მეთოდური მითითებები და საკურსო პროექტის მოცემულობა

 
თ. მახარაშვილი

 
2.40 ლ

 
ოპერაციული სისტემა LINUX დამწყებთათვის

 
მ. ხართიშვილი, ი. ეპიტაშვილი

 
3.15 ლ
circulation
sold out

 
ელექტრომაგნეტიზმი (მეორე გადამუშავებული გამოცემა)

 
შ. ნემსაძე

 
4.80 ლ

 
ლაბორატორიულ და ექსპერტულ სამუშაოთა ტექნიკა

 
მ. წვერავა, მ. კუკულაძე

 
6.90 ლ

 
მასალების ჭრით დამუშავება. პრაქტიკული სამუშაოები

 
რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე, მ. შვანგირაძე

 
3.80 ლ

 
ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში

 
თ. შარაშენიძე

 
6.50 ლ

 
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა

 
ლ. ჩხეიძე

 
9.10 ლ

 
თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგია

 
ნ. ბარამიძე, მ. ხუციშვილი, ზ. წყარუაშვილი

 
12.55 ლ

 
საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული მაგალითების კრებული

 
ა. სამადაშვილი, ა. აბესაძე, ა. ასათიანი, ნ. ბებიაშვილი, თ. ბერძენიშვილი, მ. გოცირიძე, ა. გრიგალაშვილი, ე. გობეჯიშვილი, ქ. ილურიძე, მ. მაღრაძე, ქ. ქუთათელაძე, თ. ღონღაძე, ლ. ჩხარტიშვილი, კ. ხმალაძე

 
12.90 ლ

 
ჰიდროელექტროსადგურები

 
ნ. კოდუა

 
3.65 ლ
circulation
sold out

 
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში

 
ნ. სამსონია, დ. ჩომახიძე, მ. გუდიაშვილი

 
3.65 ლ

 
ელექტრონული კომუნუკაციის ლინგვისტური თავისებურებანი (ინგლისური ენის მაგალითზე)

 
ე. რუსიეშვილი

 
2.50 ლ

 
ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგია და მანქანები. III ნაწილი

 
ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, დ. მოსულიშვილი, რ. ტყემალაძე

 
7.10 ლ

 
მერქნისა და მერქნული მასალების დამმუშავებელი ჩარხები, საჩარხო სისტემები და მჭრელი ინსტრუმენტები. I ნაწილი

 
ზ. ჩიტიძე, ზ. ბალამწარაშვილი ვ. აბაიშვილი, ი. გელაშვილი

 
3.65 ლ