ბიოქიმია. თეორია და ტესტური ამოცანები

 
გ. ტყემალაძე

 
7.00 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
BOOK OF ABSTRACTS - DYNAMICS AND RECENT TRENDS OF VARY INDUSTRIES IN EU AND GEORGIA: ICTS ADOPTION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

 
5.40 ლ

 
საქართველო ინფორმატიზაციის სათავეებთან

 
ი. გორგიძე, ნ. იაშვილი, თ. კაიშაური, თ. ლომინაძე, ქ. მახაშვილი, მ. მეძმარიაშვილი, ხ. უნგიაძე, მ. ხართიშვილი

 
33.10 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მასალათა გამძლეობა - ლაბორატორიული პრაქტიკუმის ანგარიშის ჟ უ რ ნ ა ლ ი

 
რ. გიორგობიანი

 
0.80 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ლაბორატორიული სამუშაოები არაორგანულ ქიმიაში

 
ქ. მახაშვილი

 
2.75 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ი. ვეკუა, ა. გორგიძე 110

 
დ. გურგენიძე, დ. გორგიძე

 
3.45 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 1(727), 2018

 

 
5.35 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2(728), 2018

 

 
8.55 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3 (729), 2018

 

 
8.40 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2 (25-26), 2018

 

 
10.50 ლ

 
ქართული რეფერატული ჟურნალი. N18(30), 2017

 

 
9.30 ლ

 
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპლუატაცია

 
ი. მშვიდობაძე

 
9.10 ლ

 
КРАТКИЙ КУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ЧАСТЬ II

 
Н. НАМОРАДЗЕ

 
3.70 ლ

 
მიწის მმართველობა

 
პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

 
6.43 ლ

 
არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N 8, 9, 2018

 
სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი

 
10.85 ლ

 
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია

 
დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე

 
8.60 ლ

 
გრუნტების მექანიკა - მეთოდიკური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

 
ი. მშვიდობაძე

 
5.55 ლ

 
არქიტექტურული კრიტიკა - არქიტექტურული კვლევის მეთოდოლოგია

 
მ. დავითაია, მ. ძიძიგური

 
5.10 ლ
ტირაჟი
გაყიდულია

 
ცხოველური ნედლეულისგან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგია. მეთოდიკური მითითებები სემინარულ-პრაქტიკული მეცადინეობისთვის

 
გ. გოგოლი

 
5.10 ლ

 
სამშენებლო კონსტრუქციების მდგომარეობის კვლევა

 
დ. გურგენიძე, რ. იმედაძე, გ. მეტრეველი, თ. მაღრაძე

 
15.60 ლ