მ. სვანაძე, გ. ხვიჩია, კ. მჭედლიძე, მ. სილოგავა

სასწავლო სახელოსნოში გამოყენებული
საზეინკლო იარაღები


image-1

უაკ 694.6

ISBN 978-9941-20-809-6

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

ნაშრომში მოცემულია საზეინკლო სამუშაოში გამოყენებული მჭრელი და საზომი იარაღების, სამარჯვების კონსტრუქციები, აღწერა და გამოყენების არეები. ცხრილებში მოცემულია მათი ტექნიკური მახასიათებლები.
წიგნი განკუთვნილია პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს საწარმოში მომუშავე ზეინკლებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები