დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, გ. ბერიკელაშვილი

წრფივი ალგებრა მაგალითებსა და ამოცანებში

image-1

უაკ 512

ISBN 978-9941-28-670-4

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის მოქმედი პროგრამის მიხედვით. მოყვანილია მრავალი ტიპური ამოცანის ამოხსნა შესაბამისი თეორიული მასალის თანხლებით, სავარჯიშოს სახით დამტკიცებულია ზოგიერთი მნიშვნელოვანი დებულება.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის მათემატიკის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. წიგნით სარგებლობა შეუძლია აგრეთვე სხვა სპეციალობებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებსაც, სადაც ისწავლება აღნიშნული საგანი.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები