N3 (723), 2016 - [PDF]

ფიზიკა

† მ. ჯიბლაძე, გ. დგებუაძე, თ. ბაციკაძე, ბ. ბენდელიანი, ა. მიქაბერიძე, ზ. რაზმაძე. დაბალენერგეტიკული ბირთვული რეაქციები – თბოენერგეტიკის მომავალი.....................................................9

 

ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა

ი. კალანდაძე, მ. ჩხაიძე, ქ. ბარამიძე. შედეგზე ორიენტირებული სწავლება (პროფორიენტაცია) ფიზიკის გაკვეთილზე....................................................................................................................................................25

 

გეოფიზიკა

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია.  საქართველოს მყინვარების ცვლილების ნეგატიური ტენდენციები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე............................................................29

 

ეკოლოგია

ც. ბასილაშვილი. ბიოსფეროს უსაფრთხოების თანამედროვე პრობლემები.......................................................36

 

პალეოგეოგრაფია

რ. ხაზარაძე. პალეოკლიმატისა და გეოგრაფიული გარემოს ცვალებადობა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ჰოლოცენში................................................................................................................47

 

გამოყენებითი კლიმატოლოგია

ლ. ქართველიშვილი, ლ. მეგრელიძე, ლ. ქურდაშვილი,

ნ. დეკანოზიშვილი. მზის რადიაციის გათვალისწინება შენობების დაპროექტებისას..........................................................................................................53

 

მეტეოროლოგია

გ. ვაშაკიძე. ქარბორბალას, იგივე ტორნადოს წარმოშობის არსი............................................................................59

 

ბიოლოგია

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე. ეთეროვანი ზეთების ბიოსინთეზი მცენარეებში..............................................................................................................................................67

 

ბიოტექნოლოგია

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე. ლიმონის მცენარის მოვლამოყვანის ხერხების გავლენა მასში ეთეროვანი ზეთის შემცველობასა და შედგენილობაზე.............................................74

 

მასალათმცოდნეობა

მ. თაბაგარი, ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ო. ბარბაქაძე. გამჭოლი დგანების მაღალმედეგი სამართულების საწარმოებლად განკუთვნილი ბეინიტური კლასის დაბალნახშირბადიანი 08ХН4СДМФТ-ტიპის ფოლადის ყოველმხრივი შესწავლა მისი გამოყენების სფეროს გაზრდის მიზნით......................................................................................................................80

 

მანქანათმშენებლობა

თ. მეგრელიძე, გ. პირველი, გ. გუგულაშვილი.  საჭყლეტ-საქუცმაცებელ-საგრეხი მანქანის დანების სიმტკიცეზე გაანგარიშების მეთოდი...........................................................................................................................91

 

ახალი ტექნოლოგიები

დ. ნოზაძე, პ. ეჯიბია, ს. მებონია, გ. ოთარაშვილი. ფიბრობეტონის ლიუკის ხუფების დამზადების ტექნოლოგია.....................................................................................................................................................................99

 

არქეოლოგია

გ. ვაშაკიძე. საბუს დისკი – ორთქლის მანქანა..........................................................................................................105

 

მედიცინა

ფ. თოდუა, მ. ბერაია, მ. ოკუჯავა.  მაგნიტურ-რეზონანსული (მ-რ) სპექტროსკოპიის გამოყენება თავის ტვინის ინფილტრაციული პროცესების ბიოლოგიური ხასიათის დასადგენად..................................112

 

ტექნიკის ისტორია

ნ. იაშვილი. კიდევ ერთხელ სახელგანთქმული ქართველი მეცნიერის შესახებ (რატომ არ ითვლება გიორგი ნიკოლაძე კომპიუტერული ტექნიკის ერთ-ერთ პიონერად?)…………………………………………………………......120
ავტორთა საყურადღებოდ……………………………………………………128