N1 (724), 2017 - [PDF]

გამოყენებითი მათემატიკა

 

ნ. ოდიშელიძე, ე. კევლიშვილი, ს. მალიძე. სხეულთა დრეკად წონასწორობასთან დაკავშირებული ოპტიმალური

მართვის ამოცანა..................................................................................................................................................................................................... 9

 

თეორიული მექანიკა

გ. ბაღათურია. ეილერის ფორმულის გამოყვანა მყარი სხეულის სფერული მოძრაობისათვის.............................. 16

 

ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა

ი. კალანდაძე, მ. ბერიძე, მ. მეცხვარიშვილი, მ. შოგირაძე. ინერციული და გრავიტაციული მასების სწავლება ფიზიკის კურსში................................................................................................................................................ 20

 

ბიოქიმია

რ. მელქაძე, პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი, რ. დემეტრაშვილი.  ჩაისაგან კოფეინის გამოყოფა და მიღებული ნიმუშების იდენტიფიკაცია..................................................................................................................................................................................... 26

 

გეოლოგია

გ. ბერიძე, ი. ჯავახიშვილი. ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული გრანიტების გენეზისის

შესახებ........................................................................................................................................................ 33

 

გარემოს დაცვა

თ. ძაძამია, †უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ზ. კაკულია,

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ. ღლონტი. ბიოკოროზიის გამომწვევი მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიური ჯგუფების განსაზღვრა სარეაბილიტაციო მილსადენის ლითონის მილებზე და მათი  განთავსების გრუნტში (დიღმის ველზე)....................................................................................................................................... 45

 

დემოგრაფია

გ. მელაძე, ნ. ელიზბარაშვილი. თბილისისა და რუსთავის მოსახლეობის ასაკობრივ-სქესობრივი სტრუქტურის განმსაზღვრელი ფაქტორები........................................................................................................ 54

 

კლიმატოლოგია

მ. ტატიშვილი, ლ. ქართველიშვილი, ი. მკურნალიძე. ელვის ზემოქმედება სხვადასხვა შენობა-ნაგებობაზე..................................................................................................................................................................................................................... 62

 

გამოყენებითი კლიმატოლოგია

ლ. ქართველიშვილი, ლ. მეგრელიძე, ნ. დეკანოზიშვილი, ქ. როყვა. ქარის და წვიმის ერთობლივი ზემოქმედების გათვალისწინება მშენებლობასა და სოფლის

მეურნეობაში........................................................................................................................................................................................... 70

 

სამთო საქმე

ლ. ჯაფარიძე, თ. ფირცხალავა. ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ...................................................................................................................................................................................................... 76

 

მეტალურგია

ს. მებონია, დ. გვენცაძე, მ. ბააკაშვილი-ანთელავა, ა. გაგნიძე. რადიალური მოჭიმვის პროცესში ძალების ექსპერიმენტული კვლევა.............................................................................................................................. 86

 

მანქანათმშენებლობა

თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. კასკადური ტიპის ინოვაციური მაცივარი მანქანა................ 93

 

ენერგეტიკა

ლ. გუგულაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ი. მეცხვარიშვილი,

გ. გუგულაშვილი. საქართველოს ელექტროსადგურების გენერატორებზე განხორციელებული ვიბრაციული დაცვისა და მდგომარეობის კონტროლის სტაციონარული სისტემები და მოწყობილობები....................................................................................................................... 99

 

ბიზნესი

რ. ოთინაშვილი, მ. იაშვილი. მცირე ბიზნესის მდგომარეობა ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში................ 106

 

მსუბუქი მრეწველობა

თ. მაღლაკელიძე, ს. როტელი. იუხტის ტყავის კლასიფიკაცია და გამოყენებული სათრიმლავი ნივთიერებები..................................................................................................................................................................................................................... 114

 

ტურიზმი

ნ. შავიშვილი, მ. კაიშაური. ეკოტურიზმი – ტურიზმის ინდუსტრიაში..................................................................... 126

მ. კაიშაური, ნ. შავიშვილი. ბორჯომის ხეობის კურორტების ტურისტულ-რეკრეაციული მნიშვნელობა..... 132

 

ტექნიკის ისტორია

ა. ბეთანელი. კოსმონავტის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფის შესახებ........................................... 141

 

ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................................................................................. 146