მნიშვნელოვანი სიახლე

 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და GrossRef-ს (ოქსფორდი, დიდი ბრიტანეთი) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად უკვე შესაძლებელია ჩვენი საგამომცემლო სახლის მიერ ადრე და მიმდინარე პერიოდში გამოცემულ ნებისმიერ სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურასა და სამეცნიერო შრომებს მიენიჭოს ობიექტის ციფრული იდენტიფიკატორი DOI - (Digital Object Identifier), რაც უზრუნველყოფს პუბლიკაციის ხელმისაწვდომობას და ხელს შეუწყობს ციტირების ინდექსის გაზრდას. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ საგამომცემლო სახლს ან მოგვწერეთ - sagamomcemlosakhli@yahoo.com

დაიწყო სტატიების მიღება სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებულში გამოსაქვეყნებლად

 

დაიწყო სტატიების მიღება სტუ-ის სამეცნიერო შრომების N2(512)-2019 კრებულში გამოსაქვეყნებლად. შეგახსენებთ, რომ სტუ-ის თანამშრომლების, სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის სტატიის გამოქვეყნება უფასოა.

ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით - ტელ.: 2388632 ან 6605, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს - shromebi.gtu.ge

ჩვენი მისამართია - კოსტავას 77, სტუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული

დაიწყო სტატიების მიღება სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებულში გამოსაქვეყნებლად

 

დაიწყო სტატიების მიღება სტუ-ის სამეცნიერო შრომების N1(511)-2019 კრებულში გამოსაქვეყნებლად. შეგახსენებთ, რომ სტუ-ის თანამშრომლების, სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის სტატიის გამოქვეყნება უფასოა.

ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით - ტელ.: 2388632 ან 6605, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს - shromebi.gtu.ge

ჩვენი მისამართია - კოსტავას 77, სტუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული

იქმნება შრომათა კრებულის ჟურნალის ელექტრონული ვერსია

 

იქმნება შრომათა კრებულის ჟურნალის ელექტრონული ვერსია shromebi.gtu.ge