სიახლეები / იქმნება შრომათა კრებულის ჟურნალის ელექტრონული ვერსია
იქმნება შრომათა კრებულის ჟურნალის ელექტრონული ვერსია

 

იქმნება შრომათა კრებულის ჟურნალის ელექტრონული ვერსია shromebi.gtu.ge