ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე

კოსმეტოლოგია

image-1

უაკ 646.7

ISBN 978-9941-28-024-5

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

სახელმძღვანელო „კოსმეტოლოგია“ შეიცავს ფართო საინფორმაციო მასალას, დავალებებს სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობებისთვის. სპეციალურად შედგენილ ცნობარში წარმოდგენილია დერმატოლოგიასა და კოსმეტოლოგიაში გამოყენებული სამკურნალო მცენარეები და თანამედროვე პრეპარატები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და ამ დარგის სპეციალისტებისთვის. ნაშრომი საინტერესო იქნება მკითხველთა ფართო წრისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კოსმეტოლოგიის პრობლემებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები