ი. ქვარაია

სამშენებლო წარმოების თანამედროვე
ტექნოლოგიები

image-1

უაკ 624.05

ISBN 978-9941-28-053-5 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში აღწერილია სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც განსაკუთრებით გამოიყენება უკანასკნელ ხანებში მშენებლობის მსოფლიო პრაქტიკაში. განხილულია ახალი მასალებისა და კონსტრუქციების გამოყენების, მათი მონტაჟის და ექსპლუატაციის გამარტივების საკითხები. წარმოდგენილია მშენებლობის სამომავლო ტექნოლოგიებიც, რომელთა რეალიზაცია სულ მალე განხორციელდება.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშენებლო დარგის სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები