ზ. ეზუგბაია, ი. ქვარაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე

სამშენებლო წარმოების
ტექნოლოგია

image-1

უაკ 624.05

ISBN 978-9941-28-133-4

2017 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ყველა ის სამშენებლო პროცესი, რომელიც ახლავს შენობა-ნაგებობების აგებას, მოცემულია ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიების საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო, არქიტექტურული, სამთო-გეოლოგიური და სატრანსპორტო ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის საგნის მაღალ დონეზე შესასწავლად. წიგნში მოცემული მასალები გამოადგება, აგრეთვე, მოქმედ პროფესიონალ მშენებლებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები