მ. ონიანი

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-28-114-3 (PDF)

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ელექტრონული გამომთვლელი მანქანების განვითარების ისტორია, მათი კლასიფიკაცია; თანამედროვე სუპერკომპიუტერები, მეინფრეიმები, სერვერები და სმარტფონები; ინფორმაცია და მისი საზომი ერთეულები; კომპიუტერის მთავარი შემადგენელი ნაწილები; კომპიუტერის ძირითადი და დამატებითი მოწყობილობები: პროცესორის ბლოკი, პროცესორი, მეხსიერების სახეები – მუდმივი, ოპერატიული და დისკური, მონიტორი, კლავიატურა, პრინტერი, სკანერი; ფაილი და კატალოგი; კომპიუტერის პროგრამული ნაწილი: კომპიუტერული პროგრამების კლასიფიკაცია დამათი ზოგადი დახასიათება, დამხმარე პროგრამები.
წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის ყველა სპეციალობის სტუდენტისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები